Under april löper kampanjen "Klart jag ska vara hemma!" Kampanjen startade förra året för att inspirera pappor att ta ut mer föräldraledighet och ta ett större ansvar för sina barn. Under månaden kommer vi här på Babyvärlden möta kända svenskar som stödjer arbetet.

”Att vara man och vilja vara hemma med sitt barn är som att springa ett hinderlopp:

Första, och största hindret, är arvet från ens egen pappa; ofta frånvarande, sällan en bra förebild i sitt föräldraskap.

Sen kommer partnern; ibland stöttande, ibland krävande att få ta ut föräldraledigheten själv som det enda privilegiet hon har som kvinna.

Sen kommer arbetsgivaren, oftast oförstående över ens anspråk att vara hemma så tidigt och så länge.

Till slut står systemet i vägen. Försäkringskassan som skickar blanketten automatiskt till mamman, barnmorskorna som verkar förvånade att man ens är där, förskolelärarna som alltid ringer mamman.

Men det går att komma över alla hinder och i slutet finns den största gåvan man kan få: en nära relation med sitt barn.”

 Zanyar Adami, journalist

Unni Drougge: ”Kan inte komma närmare det som kallas lycka”

Snart dags för pappaledighet? Så gjorde vi! 

Läs mer om kampanjen här

Vad tyckte du om artikeln?