Äldre barns språkutveckling kanske hämmas av oss vuxna som inte kan låta bli att förenkla och prata gulligt med dem.  Men att prata ”bebisspråk” med våra allra minsta kan faktiskt hjälpt barnen i språkinlärningen, menar vissa forskare.
Ifjol utkom den franske psykologen och forskaren Serge Ciccottis bok ”Barnpsykologi”.  Att prata ”bebisspråk”, med överdriven intonation, sjungande röst och långa stavelser, kan faktiskt hjälpa barnen menar Ciccotti.
 
I en studie fick spädbarn lyssna på en inspelning där en kvinnoröst uttalade en fras med fyra meningslösa fantasiord, gång på gång under en minut. Hälften av barnen fick höra frasen i vanlig, vuxen samtalston, hälften i typisk småbarnsanpassad stil. När man sedan undersökte hur lätt barnen kunde känna igen ord från frasen, visade det sig att de barn som lyssnat till ”barnspråket” tycktes identifiera orden bättre.
 
”Korta fraser, långsam rytm och sjungande röst hjälper spädbarn att dela upp en mening i ord, att uppfatta var orden börjar och slutar men framför allt att skilja dem från andra ljud i omgivningen. Vi känner oss en smula löjliga då vi talar till vår bebis på detta sätt men våra bebisar lär sig tala tidigare om vi pratar med dem på babyspråk snarare än på vuxnas vis. Därför behöver du inte alls skämmas då du ändrar röstläget och språkrytmen för att tilltala din bebis, eftersom du ger den en första lektion i kommunikation!”, skriver Ciccotti.
 
Vad tyckte du om artikeln?