Lyckliga styvfamiljer är ett projekt som drivs av entreprenören Maria Lindén. Hennes egna erfarenheter som bonusmamma blev drivkraften för att hjälpa andra styvfamiljer att hitta verktygen för att kunna hantera bonusrelationernas speciella utmaningar och glädjeämnen.

Maria Lindén är eldsjälen bakom projektet Lyckliga styvfamiljer. Projektet kom till som ett sätt att hjälpa barn och unga med separerade föräldrar genom att ge stöd till de vuxna. Men det är även ett sätt för henne själv att bearbeta sina år som bonusmamma. Både det fina och det svåra.

Den 19 maj sätter hon upp en föreställning tillsammans med föreningen Styvmorsviolen och teatergruppen Improvisation & Co på bio Grand i Stockholm. Relationscoachen Lennart Matikainen leder kvällen som bjuder på tips, musik, samtal och underhållning.

Inför föreställningskvällen på Grand har Improvisation & Co fått utbildning i styvfamiljsproblematik. De spelar bland annat forumteater där publiken får vara med och hitta lösningar genom att förändra skådespelarnas agerande.

Lyckliga styvfamiljer drivs helt och hållet med ideella insatser. Sedan Maria Lindén startade projektet har hon inte behövs tvivla på att det är ett ämne som berör fler.

– Det finns ett väldigt behov av att prata om styvfamiljen.

Begreppet ”styv” har i mångas öron en negativ klang och hon efterlyser en diskussion där det finns utrymme för lösningar och solskenshistorier.

– Skilsmässor och separationer kommer alltid att vara svåra, särskilt för barnen. Men har man beslutat sig för att gå vidare tycker jag att det bästa är att dra lärdom av situationen, förlåta och öppna upp för kärleken på nytt.

Vuxnas olösta konflikter påverkar barnen

Maria Lindén tror att det ofta är de vuxnas rädslor och olösta konflikter som leder till problem i de nya familjerna och som gör att barnen hamnar i kläm. Med rätt stöd och kunskap kan de nya relationerna istället bli en tillgång.

– Allt för många går omkring med prinsessbilden från sagans värld.

Trots att allt fler barn lever med växelvis boende och bonusrelationer ser många kärnfamiljen som det enda rätta. Därför vill Maria Lindén visa att det finns förutsättningar för lyckliga relationer även efter en separation eller skilsmässa. En viktig hjälp på vägen är att bonusmammor, plastpappor och biologiska föräldrar får chans att träffas och prata.

Hösten 2011 startar Lyckliga styvfamiljer också samtalsgrupper och utbildningshelger med olika teman. En samtalsgrupp riktar sig helt och hållet till styvmammorna som Maria Lindén tror kan behöva extra stöd.

– Jag tycker att det är dags att verkligen lyssna på varandra. Gör vi det kan vi skapa förutsättningar för kärlek och lösningar som fungerar.

Länkar:

Hitta andra familjer i samma situation! Här är organisationer som jobbar med frågor som berör styv-, stjärn- och bonusfamiljer runt om i landet:

www.styvfamiljer.se

http://www.pappa-barn.se

http://www.makalosa.org

www.styvmorsviolen.se

Vad tyckte du om artikeln?