Just nu samarbetar Babyvärlden med Malmö högskola och ett forskningsprojekt som i förlängningen kommer att förbättra kommunikation och bemötande av dagens föräldrar.
 
- Föräldrar och blivande föräldrar har idag inte bara tillgång till stöd och information från mödra- och barnhälsovården utan kan också söka efter svar och utbyta erfarenheter med varandra på sajter och nätforum som Babyvärlden. Vilka föräldrar använder Internet och på vilket sätt? Hur värderas den kunskap som ges på nätet? Stödjer eller avviker den från annan information?
Det undrar universitetslektor Kristian Daneback (bilden) som tillsammans med kollegan Lars Plantin vid Malmö högskola vill söka svar på frågorna genom att intervjua er som läser detta.
 
Har ni någon hypotes om vad ni kommer få för svar?
– Vi har givetvis en aning om att sajter som Babyvärlden bland annat används som komplement till MVC och BVC. Kunskapen i vårt samhälle förändras väldigt snabbt idag. Ena månaden ska gravida äta extra folsyra, nästa inte, sen hör man någon säga att spädbarn som inte fått AD-droppar varje dag blir skadade för livet, och så vidare. Det är klart att detta kan skapa oro och osäkerhet. Men vi vet ingenting om hur man värderar informationen, om man anammar den eller hur man reagerar egentligen, säger Kristian Daneback.
 
– Annat som skapar behov av nätforum kan vara att man inte bor kvar på hemorten hela livet som man gjorde förr. De nära relationerna förändras och man har behov av fler sociala kontakter.
 
– Genusaspekten är också jätteintressant; även om jämställdheten ökat i samhället så vet vi inte hur det ser ut på nätet. Jag kan också tänka mig att det finns en etnicitetsaspekt, en åldersaspekt och en klassaspekt på användandet. I det stora hela vet vi inte vad vi kommer att hitta så det känns jättespännande!
 
Studien pågår under tre år och Kristian och hans kollega har nu kommit halvvägs. Resultatet kommer att publiceras på Babyvärlden, i olika forskningstidskrifter men ska också kunna användas bland dem som arbetar med föräldrar, till exempel inom vården.
 
Varför ska man delta?
– Vi kan inte genomföra projektet utan experterna, det vill säga föräldrarna själva. Du som vill bidra med dina tankar ska veta att resultatet kommer att vara till nytta för dig själv och alla andra föräldrar eftersom informationen och bemötandet av föräldrar kommer att förbättras när vi vet bättre hur ni fungerar och tänker, säger Kristian Daneback.

Klicka här för att läsa mer och ev. delta

Vad tyckte du om artikeln?