Dina gener kan bestämma hur liberal eller konservativ du är. Åtminstone till viss del. Det är resultatet av en ny australiensisk studie.

Är du angelägen om att dina barn ska dela dina uppfattningar. I framtiden kommer det kanske gå att säkerställa en ståndpunkt eller tro. Enligt nya rön påverkar nämligen dina gener dina åsikter, något som åtminstone teoretiskt öppnar upp dörrarna till nya oanade möjligheter.

 

Den ledande professorn i statsvetenskap, Henrik Ekengren Oscarsson är dock skeptisk. Han menar att genernas betydelse är allt för liten i förhållande till andra faktorer som till exempel miljö.

 

– Denna typ av studier kommer inte få några praktiska betydelser och kommer på sin höjd utgöra en kompletterande förklaring till människors ståndpunkter, säger Henrik Ekengren Oscarsson professor i statsvetenskap och chef för SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

 

Än så länge är forskningen bara i sin linda och resultaten förhållandevis tvetydiga. Men intresset är stort och det har under senare år gjorts allt fler studier som söker biologiska förklaringar till våra uppfattningar och attityder.

I en ny australiensisk studie publicerad i Journal of Politics har forskarna till exempel hittat tre områden på kromosom två, fyra och nio som uppvisar systematiska samband med liberala respektive konservativa attityder. Forskare har också sett tecken på att de gener som styr vår politiska uppfattning är relaterade till de som reglerar rädsla, oro och till och med val av partner.

 

– Vill man förklara till exempel partival är det mer relevant och bättre att fråga vad någon jobbar med, vad de har för utbildning och vilken inkomst de har. Dessa samband är många gånger starkare än eventuella biologiska samband säger, Henrik Ekengren Oscarsson.

 

Stävan efter samband och förståelse
Även om det går att se vissa samband är dessa samband än så länge för svaga och genernas betydelse är förhållandevis liten. Mycket forskning återstår innan man måhända finner starkare kopplingar, och då återstår frågan vad man ska med denna eventuella kunskap till.

 

– Även om man i framtiden hittar tydligare biologiska samband, ser jag inte något direkt användningsområde för denna kunskap. Det finns helt enkelt inte något behov som den skulle kunna fylla frånsett den att stilla människans naturliga nyfikenhet säger, Henrik Ekengren Oscarsson.

Slutsatsen är alltså den att det lär dröja innan ett eventuellt vaccin finns på marknaden.

Diskutera: Skulle du önska att det gick att vaccinera barn mot till exempel dumma åsikter?

Läs: Daniel Pernikliskis krönikor

Vad tyckte du om artikeln?