Vid en jämförelse av olika undersökningarna har andelen föräldrar som själva anger att de knuffat, huggit tag i eller ruskat sitt barn fördubblats. För barn under ett år har andelen femdubblats! Det skriver Eva Svedling, sektionschef på Rädda Barnen.
Vi vet inte exakt hur många barn som misshandlas i Sverige. De uppskattningar som görs bygger antingen på antalet polisanmälningar eller på anonyma enkäter till äldre barn, men varje år skadas barn allvarligt av misshandel. Några av dessa barn dör av den misshandel de blivit utsatta för.
 
Polisanmälningarna om misshandel av barn 0-6 år har successivt ökat under många år. Mellan 2007 och 2008 ökade de med hela 23 procent. Förra året anmäldes 1 899 fall av misshandel för barn mellan 0-6 år. I den åldersgruppen är den misstänkte i 9 fall av 10 bekant med barnet och misshandeln äger rum inomhus. En sak är säker, de allra flesta fall av barnmisshandel polisanmäls aldrig.
 
Undersökningar visar  att det är de yngsta barnen – under ett år – som oftast blir slagna av sina föräldrar. Det är dubbelt så vanligt att föräldrar säger att de slår barn under ett år än att de slår 6-18-åringar. Vid en jämförelse av undersökningarna från 2000 och 2006 har andelen föräldrar som själva anger att de knuffat, huggit tag i eller ruskat sitt barn fördubblats. För barn under ett år har andelen femdubblats! Ökningen är störst bland svenskfödda föräldrar.
 
Barn under ett år är alltså en riskgrupp för misshandel. De är dessutom extra svåra att skydda. En av de mest förödande formerna av barnmisshandel är när det lilla barnet skakas kraftigt. En babys hjärna är väldigt känslig. Skakningen leder till blödningar i hjärnan som kan ge permanenta hjärnskador. I värsta fall dör barnet. Hjärnskadorna hos de barn som överlever kan leda till att barnet blir blind eller inte kan lära sig att gå eller prata.
 
En förklaring till att föräldrar skakar sitt barn kan vara att barnet skriker mycket och är  svårt att trösta. Slutkörda och trötta föräldrar behöver ofta hjälp och stöd. Ett sådant stöd är ett effektivt förebyggande arbete som kan förhindra att småbarn misshandlas. Tydliga råd om hur man kan trösta barn och information om hur farligt det är att skaka barn har visat sig vara mycket framgångsrikt för att bekämpa misshandel av små barn.
 
Av erfarenhet vet vi att förebyggande arbete minskar antalet misshandlade barn. Men kommunernas stöd till familjer vars föräldrar riskerar att gå över gränsen varierar mycket idag. Rädda Barnen menar att det är oacceptabelt: oavsett var i Sverige man bor har man rätt till stöd och hjälp! Vi vill att det ska finnas en garantinivå i alla Sveriges kommuner som tydligt beskriver vilket stöd som ska finnas. Alla kommuner eller stadsdelar ska erbjuda:
 
• Alla nyblivna föräldrar ska få information om risken med att skaka sitt barn – Shaken Baby Syndrome.
• Familjecentral – en mötesplats för barnfamiljer i ett lokalt område. På  familjecentralen samarbetar till exempel barnhälsovården, barnmottagningen, socialtjänsten och den öppna förskolan. Dit kan man som förälder söka sig för att få stöd och hjälp i en tuff situation, som föräldraskapet kan innebära.
• Barnahus av god kvalitet om man  som barn utsätts för ett brott.
 
 Sverige ses ofta som ett föregångsland när det gäller att arbeta med barns rättigheter och mot barnmisshandel. Sverige var det första land i världen som för trettio år sedan införde ett totalförbud mot aga.
 De allra flesta föräldrar i Sverige är emot att man använder våld och kroppslig bestraffning i barns uppfostran. Trots det finns det alltså alltför många barn som misshandlas inom hemmets fyra väggar. Även i Sverige måste vi fortsätta att arbeta aktivt med att identifiera riskgrupper, förebygga misshandel och skydda de barn som misshandlas.
 
/Eva Svedling
 
Eva Svedling är sektionschef på Rädda Barnens Sverigeprogram. Hon bor i ett radhus i Stuvsta, strax söder om Stockholm, tillsammans med sina tre söner Georg 16, Jakob 13 och Jonathan 11. På fritiden brukar de gå i skogen, vandra i bergen eller slappa framför en dvd-film som de turas om att välja.
 
Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikelDebatt: ”Sätt nannyn i skamvrån!”
Nästa artikelBabyvärlden på Facebook och Twitter
DELA