Barn till stressade mödrar blir mycket oftare tjocka än andra barn. Övervikt är fyra gånger vanligare bland dessa barn, enligt en avhandling från Uppsala universitet.

Nästan 900 mammor och 700 pappor ingick i studien. Men det var bara bland mammorna som sambandet mellan stress och överviktiga barn syntes.

De flesta föräldrar uppgav att de ville ge sina barn en god livsstil men att de inte nådde dit. Mammor med lägre utbildning hade betydligt svårare att uppnå sina avsikter.

– Dels handlar det om en högre hälsomedvetenhet hos mammor med högre utbildning, dels har de större möjligheter att omsätta sina kunskaper i praktiken, säger Christina Stenhammar som genomfört studien.

Barnfetma har blivit en klassfråga
Orsakerna till den ohälsosamma livsstilen är enligt studien dåligt med tid, bristande resurser och ett stort utbud av läsk och godis. Detta utbud gör att barnet hela tiden utsätts för lockelser och frestelser som föräldrarna tycker är svåra att hantera.

– Känner man stress i sin föräldraroll orkar man kanske inte göra lika kloka livsmedelsval som man annars skulle göra, säger forskaren Christina Stenhammar.

Fetma och övervikt bland barn har allt mer blivit en klassfråga, säger professor Claude Marcus vid Karolinska institutet.

– Övervikt och fetma ökar i grupper som har det svårare i vårt samhälle. Det är väldigt allvarligt eftersom vi vet att fetma i barndomen ökar risken för sjuklighet, lägre utbildning, sämre ekonomi och en förtidig död.

Läs mer: Makten över barnens hälsa

Svårt att stå emot lockelser och frestelser?

Källor: TT


Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikel11.11.11
Nästa artikelHar du ett särbegåvat barn?
DELA