Många småbarnsföräldrar upplever att de rusar runt i tillvaron utan möjlighet att hejda tempot. Men nu föreslår forskare att båda föräldrar ska ha lagstadgad rätt till förkortad arbetstid, subventionerad av staten. 
47 procent av alla föräldrar upplever att de har så mycket att göra på vardagarna att de har svårt att hinna med alla måsten.
 
Jörgen Larsson forskar om tid och föräldraskap vid Göteborgs universitet och har tittat närmare på saken.
 
– Det här är ett nytt fenomen, där det inte handlar om att jäkta till bussen, utan om en ständig tidspress, där man inte har tillräckligt med tid för de närmaste och för lite egentid, säger Jörgen Larsson till Kristianstadsbladet.
 
Orsaken till att vi hamnar i den här tidspressen är många, enligt Jörgen Larsson.
 
– Det kan bero på egna ambitioner, men även på upplevda förväntningar från omgivningen. Vi vill lyckas bra på jobbet, ha bra relationer, en aktiv fritid, vara hälsomedvetna, vara uppdaterade när det gäller prylar och samtidigt nå en balans mellan arbetsliv och privatliv. Många småbarnsföräldrar känner dessutom ansvar för föräldrar som börjar bli gamla.
 
Fördubblad konsumtion
Ett genomsnittligt föräldrapar jobbar tio timmar mer per vecka än för 30 år sedan och konsumerar ungefär dubbelt så mycket.
 
– Enligt SCB har den disponibla inkomsten ökat med 30 procent under de senaste tio åren, så downshifting kan vara möjlig för många, säger Jörgen Larsson, som själv anser att den bästa lösningen för barnfamiljer som känner sig ständigt tidspressade borde vara att båda föräldrarna går ner i arbetstid.
 
– Om bara kvinnan går ner i arbetstid, vilket är den absolut vanligaste lösningen, leder detta bara till avlastning för mannen, eftersom kvinnan då tar på sig ansvaret för hemarbetet.
 
Trebarnspappan Jörgen Larsson har nu tillsammans med nio forskarkollegor lagt fram ett politiskt förslag som går ut på att ge båda föräldrar rätt till 35 timmars arbetsvecka. Fem timmar ska då subventioneras av staten.
 
– Vi vill få båda föräldrarna att gå ner i tid och vi föreslår en rejäl jämställdhetsbonus så att det inte ska kosta mer om båda går ner i tid, än om en av föräldrarna gör det.
Vad tycker du? Bör båda vuxna i ett föräldrapar ha lagstadgad rätt att gå ner i arbetstid?
Vad tyckte du om artikeln?