Barn till mammor som rökt mycket under graviditeten har 30 procents större risk att bli kriminella, visar ny undersökning.

Risken för att ett barn begår en kriminell handling är 30 procent högre om mamman röker 20 cigaretter eller mer per dag under graviditeten jämfört med om mamman är rökfri.

Risken är den samma för både pojkar och flickor. Det visar en undersökning från Harvard University, som är publicerad i den senaste utgåvan av Journal of Epidemiology & Community Health.

Forskarna från Harvard har analyserat data från 3766 kvinnor som var gravida på Rhode Island från 1959-1966. En rad faktorer som kunde påverka barnens utveckling under graviditeten blev kartlagda. Då barnen blivit 33 år gamla år 2000, tittade man på vilka av dessa barn som hade blivit registrerade i brottsregistret.

– Detta är ett gediget underlag, säger Per Magnus, projektledare för mor- och barnundersökelsen vid det norska Folkehelseinstituttet, till ABC Nyheter.

Läs också: Tidigt rökstopp räddar fostret

Granskat social bakgrund
Flera vetenskapliga studier har tidigare gett liknande resultat, men kritikerna har menat att forskarna inte har klarat att skilja mellan effekten av rökningen och andra faktorer som kan påverka om man blir kriminell.

Syftet med denna studie var därför att kontrollera hur sammanhanget mellan rökning under graviditeten och kriminalitet stod sig när man tog andra faktorer med i beaktning.

Därför har forskarna i denna undersökning tagit hänsyn till både ekonomi och social bakgrund. Det samma gäller för utbildningsnivå, civilstats, om pappan varit arbetslös och mammans psykologiska hälsa.

En tid som flytt
Även när man tar med dessa faktorer, visar undersökningen att barn till storrökande mammor har 30 procent högre risk att bli kriminella som vuxna.

Per Magnus vid det norska Folkehelseinstituttet betonar dock att det i dag är ytterst få gravida kvinnor som röker i den utsträckning det är tal om i undersökningen.

– Undersökningen baserar sig på en epok då rökningens negativa effekter för det kommande barnet inte var lika kända, säger Magnus.

Läs också: Snus fördubblar risken

Undersökte inte alkoholvanor
Han lyfter också upp det faktum att forskarna inte till fullo lyckats med att kontrollera alla bakomliggande faktorer.

– Det kan mycket väl vara så att rökning ger skador på barnens hjärnor som sedan kan leda till kriminalitet, men kan där även finnas andra faktorer?

Bland annat har undersökningen missat att kontrollera huruvida kvinnorna drack mycket alkohol eller använde narkotika under graviditeten.

Forskarna bakom undersökningen drar slutsatsen att det är nödvändigt med ytterligare studier för att ta reda på hur ett rökstopp under graviditeten påverkar kopplingen mellan rökning och kriminalitet.

Artikeln kommer från ABC Nyheter

Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikelMånga korvar i elden
Nästa artikelGravid med nummer 20
DELA