Våra barns tillvaro är uppdelad från dag ett. Första frågan till de nyblivna föräldrarna är given - blev det en flicka eller pojke? Därefter tilldelas barnet en rosa eller ljusblå omvärld som ofrånkomligen kommer att påverka identitet, önskemål och inriktning hos henne eller honom. Forskning har också visat att vi behandlar flickor och pojkar (omedvetet) olika eftersom vi har olika förväntningar på flickor respektive pojkar.
De kommersiella krafterna i samhället försöker oftast förstärka könsrollerna eftersom man då kan sälja mer -ett segment till pojkar och ett till flickor ger ökad försäljning. Leken förbereder barnet för vuxenlivet och är identitetsskapande. Har pojkar och flickor olika intressen från födseln eller skapas de genom samhällets förväntningar och vår inställning? Vad är bäst för barnet – ska vi dela upp efter kön eller vara könsneutrala och erbjuda ”båda världar”?  
 
Vad tycker du? Vad vinner vi på ”tuffa pojkar och söta flickor”? Kommentera!
 
 
Vad tyckte du om artikeln?