Kvinnor som har barn får sämre lön än de som inte har barn. Män som skaffar barn får däremot högre lön och bättre jobb. En undersökning som fackförbundet TCO låtit göra bekräftar tidigare undersökningar.
– Cheferna verkar räkna med att det är kvinnorna som kommer att vara hemma med barnen när de blir sjuka och inte papporna. Därför får de sämre lön och mindre viktiga uppgifter på jobbet, säger Lena Orpana, en av utredarna till TV4.

Man kan spekulera i om orsaken är ekonomisk eller om det bygger på gamla uppfattningar om att kvinnor är de som bäst tar hand om barn. För trots att kvinnor i högre grad än män utbildar sig och har högre kvalifikationer så ser det alltså fortfarande ut såhär. Kvinnor tjänar generellt sett mindre än män, även för likvärdigt eller lika arbete. De tar ut mest föräldraledighet och vab-dagar, och jobbar också oftare deltid när de får barn än vad män gör. Den som spenderar mest tid med barn får ju onekligen mest kunskap om hur de ska skötas. Orsak eller verkan?

– Det är förfärande att se hur gamla mönster upprepas, säger Sture Nordh, ordförande i TCO.

 
Samma dag som utredningen offentliggjordes kom också beslutet om vårdnadsbidrag. Många menar att detta spelar ovan nämnda negativa spiral i händerna.
 
Men intresset bland kommunerna är lågt. I en undersökning som TV4 har gjort visar det sig att inte ens var tionde kommun kommer att införa vårdnadsbidrag från den 1:a juli. 
    
Vårdnadsbidraget innebär att föräldrar till barn mellan 1 och 3 år kan stanna hemma med sitt barn och få upp till 3000 kronor i månaden skattefritt.  
 
Vad tycker du? Är vårdnadsbidraget en bra politisk reform? Vem skulle utnyttja det hemma hos er? Varför? Skulle orättvisorna minska om män och kvinnor delade lika på föräldraledigheten eller vad tror du är lösningen? Är det viktigt för dig att barnen spenderar lika mycket tid med båda sina föräldrar?
 
Vad tyckte du om artikeln?