Debatten om barnens plikter i hemmet fortsätter…

FRÅGA: Trots att vi har haft möte med våra tre pojkar och gjort klart för dem vad de hädanefter själva ska ta ansvar för, så bidrar de fortfarande inte till gemenskapen. Vad gör man till exempel när en av pojkarna har ansvar för att ta ur diskmaskinen - och inte gör det?

SVAR. Eftersom diskmaskinen inte blir tömd så reagerar du först med att säga: ”Jag räknar med att du kommer ihåg att du ska tömma diskmaskinen och jag vill gärna veta när du har tänkt att göra det?” Om svaret då är; ”Det vet jag inte.” så svarar du ”Det fungerar dåligt för mig. Jag vill veta när – och det måste ske inom si och så många timmar”.

Det här är ett socialt ansvar – ett ansvar som gemenskapen är beroende av att det tas. Skulle det vara så att diskmaskinen inte blir tömd, så måste ni utrusta er med tålamod och vänta, även om familjen får slut på tallrikar och glas. Det lönar sig inte att insistera. Vänta, även om det inte är lätt och att det känns oansvarigt. Det är förbjudet för de vuxna att göra det själva ”av hänsyn till familjen”.

När barn och unga inte bidrar till sin gemenskaps bästa så mister de sin självaktning och får svårigheter med att utveckla en sund självkänsla. Istället utvecklar de ett osunt ”ego”. Allt blir naturligtvis lättare om denna livsstil är en del av familjens kultur från början. Men föräldrarna kan vid vilken tidpunkt som helst förändra en ogynnsam kultur. Men de ska inte förvänta sig applåder från barnen i den första omgången…

Läs fortsättningen på artikeln här

Vad tyckte du om artikeln?