Tema: Mamma vid olika åldrar. Vilka för- och nackdelar finns det med att bli förälder tidigt respektive sent i  livet? Svenska mödrar blir allt äldre när de föder sitt första barn men spridningen är stor. Babyvärlden har träffat några av dem.
 
 
 
 
Vad tyckte du om artikeln?