"Mitt barn, 4,5 år, har upprepade gånger under längre tid blivit vittne till när fadern misshandlat mig i hemmet. Enligt dom har jag i dag boendet, vi har delad vårdnad samt barnet har umgänge med fadern fyra dygn varannan vecka. Både barnet och jag har farit illa på grund av faderns våldsamheter..." så skriver Ulrika till Babyvärldens barnpsykolog Eva Tedgård.
 
 
Hemmet är den farligaste platsen för kvinnor att vistas på enligt statistiken. Jag blir oerhört upphörd när jag läser om Ulrikas situation. Dels över dessa patetiska män som försöker regera kvinnor genom terror och dels över barnens utsatthet. Denna man har alltså delad vårdnad om barnen! Hur är det möjligt?!
 
Den anmälda misshandeln mot kvinnor har enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökat med 34 procent de senaste tio åren, till cirka 26 900 anmälningar år 2007.
 
Ökningen av den anmälda misshandeln mot kvinnor beror troligen såväl på att man i dag, i högre grad än tidigare, anmäler misshandel som att det faktiska våldet har ökat. Samtidigt finns ett stort mörkertal. Brå har i tidigare studier uppskattat att bara vart femte fall anmäls till polisen.
 
I 81 procent av fallen är gärningsmannen en person som kvinnan är bekant med. Oftast handlar det om att mannen och kvinnan har en pågående eller avslutad nära relation. Drygt 20 procent av samtliga misshandelsbrott mot kvinnor klaras upp.
 
Eftersom denna typ av våld sker i hemmet finns det många barn som blir vittne till våldet och/eller själva blir misshandlade eller hotade. När det dessutom är ens egen pappa – som ska vara den stora tryggheten i livet – som är våldsmannen så måste det sätta oerhörda spår. Vad tänker du? Har du egna erfarenheter eller känner någon som drabbats? Hur har situationen löst sig för barnen?
 

Vad tyckte du om artikeln?