Jag har alltid gjort ett aktivt val när det gäller vilka leksaker som ska finnas med i sonens samling. Omgiven av släktingar som gärna köper honom presenter får han en hel del leksaker vid födelsedagar och andra högtider, dessa leksaker består oftast av exempelvis bilar och traktorer. Jag väljer därför att komplettera hans leksakssamling med leksaker som inte är de typiska “pojkleksakerna”. Mitt mål är att han ska få en tillgång till olika leksaker som stimulerar olika typer av lekar samt sonens alla sinnen.
Jag hör ofta kommentarer från andra föräldrar att deras söner enbart leker med typiska ”pojkleksaker” trots att de försökt variera inköpen av leksaker för ett ge barnet ett stort utbud. Jag tror att det är viktigt att vara medveten om att en del leksaker kan behöva en form av introduktion när den hamnar i leksakssamlingen.
 
Ett barn som får en ny leksak behöver en annan person som visar hur man kan leka med den nya leksaken. Man bör aldrig ta för givet att enbart för att barnet får en docka i sin hand så vet de att dockan kan bäddas ner, matas osv. En docka kommer förmodligen inte bli lekt med om inte barnet vet hur man kan leka med dockor.
 
Vi bör dessutom vara medvetna om vad vi skickar ut för signaler till barnet när vi leker med leksakerna. En förälder som visar entusiasm kring en leksak väcker barnets intresse och uppmuntran.
 
Som vuxen är det viktigt att visa och vägleda barnet i leken genom att leka tillsammans och visa leksakernas användningsområden. När man går in i barns lek är det dock viktigt att man inte tar över leken utan låter barnet styra för annars finns det risk att störa lekens harmoni och på så vis förstöra leken. Vi vuxna bör vara lyhörda till barnets leksignaler såsom exempelvis kroppsspråk samt tonläge och enbart vägleda barnet när det behövs. Det är barnet/barnen som ska vara den som styr leken.
 
Jag tror att vi föräldrar har en förmåga att tänka lite fyrkantigt när det gäller leksakernas användningsområden. En träkloss kan bli ett svärd och en tårtbit, en lastbil kan bäddas ner och matas. Leksakerna har många fler användningsområden än vad vi vuxna ser. Ett barn har dock en helt annan fantasi och förmåga att omvandla de flesta föremål till att passa in i deras lek.
 
Jag tror på pedagogiska leksaker som inspirerar barnen till att använda sin fantasi och föräldrar som uppmuntrar barnen att leka över de traditionella könsmönstren samt kan se leksakerna utanför deras vanliga användningsområden.
 
****
Skribenten vill vara anonym men är 26 år och lever tillsammans med sin make och son i en av sveriges större städer. Hon ägnar sig åt heltidsstudier på ett av landets universitet där målet med studierna är en lärarexamen med inriktning mot de tidiga åldrarna.
 
Skribentens blogg hittas på:
Vad tyckte du om artikeln?