Nästan en miljon barn i USA kan vara feldiagnostiserade med adhd. Att de varit yngst och minst mogna i daghemsgrupper och i skolklasser har bidragit till läkarnas missbedömningar, visar en ny studie från Michigan State University som omfattar 12 000 barn och nu publicerats i Journal of Health Economics.

Enligt studien är det 60 procent troligare att de allra yngsta barnen på daghem får en adhd-diagnos än de äldsta barnen i samma grupp. När barnen nått femte och åttonde klass i skolan är det två gånger troligare att de yngsta barnen får adhd-mediciner utskrivna jämfört med de äldsta klasskamraterna.

Trots att det enbart är läkare som gör bedömningarna kan många adhd-diagnoser ha påverkats av att lärare och daghemspersonal betraktat de yngsta barnens beteenden som ”dåliga”. Forskarna bakom studien menar dock att detta endast speglar känslomässig eller intellektuell omognad bland de yngsta i gruppen.

Källa: TT

Läs mer: Barn med neuropsykiatriska funktionshinder

Vad tyckte du om artikeln?