Ungefär en halv miljon svenskar är ensamföräldrar.
 
- Situationen och anledningen till detta varierar, men oavsett hur man blev ensamstående så är min erfarenhet att det finns något övergripande som förenar: det är omöjligt att vara föräldrar på samma villkor som de som lever i tvåsamhet, säger ordförande i föreningen Makalösa föräldrar Helene Sigfridsson.

– Det skiljer sig inte i omsorgen om barnet eller i ansvaret att ge sitt barn en trygg uppväxt, med alla behov tillgodosedda. Däremot är ensamförälderns situation speciell när det gäller under vilka förutsättningar man tar hand om sitt barn, säger Helene Sigfridsson.


Sedan de stora besparingarna på 1990-talet har ekonomin blivit bättre för alla grupper. Men det är ett stort gap mellan sammanboende och ensamstående föräldrars ekonomiska utveckling. Ökningen av de sammanboende föräldrarnas disponibla inkomst har blivit dubbelt så stor som för de ensamstående föräldrarna. Enligt Rädda barnen har fattigdomen bland ensamstående föräldrar sedan dess stigit från 5,6 procent till 8 procent idag. Klyftorna ökar.


– Ensamstående mammors hälsa är betydligt sämre än de sammanboende mammornas. Hälften av alla ensamstående kvinnor har någon gång under de senaste tolv månaderna avstått från tandläkarvård, sjukhusvård eller att köpa medicin på grund av sin ekonomi, säger Helene Sigfridsson.

För att kunna arbeta är ensamstående föräldrar beroende av en välfungerande barnomsorg. Bristen på lagstiftning för barnomsorg på kvällar, nätter och helger kan innebära att ensamstående föräldrar skickas rakt in i arbetslöshet eller tvingas försörja sig på en deltidslön. När barngrupperna blir allt större kan det vara svårt att med gott samvete lämna sitt barn de 8-10 timmar som behövs för att kunna arbeta heltid.

– Det finns mycket att göra för politikerna för att förbättra situationen för ensamföräldrar, så att vi kan resa oss upp och slippa refereras till som en utsatt grupp. För egentligen är ensamföräldrar en väldigt stark grupp. Trots både motvind och regn i samhällsklimatet fixar vi vardagslivet på egen hand och levererar både mat på bordet och all den kärlek våra barn behöver för att växa upp till välfungerande samhällsmedborgare, säger Helene Sigfridsson.

 

Vad tycker du? Kommentera denna artikel här

Fler artiklar för dig som har barn

Läs också bloggen Malins dubbelliv

 

Vad tyckte du om artikeln?