Karolinska institutet har genomfört en studie där kvinnor inskrivna vid den svenska mödravården tillfrågats om sin upplevelse av förlossningen. Drygt 1000 deltog i den så kallade KUB-studien (=Kvinnors Upplevelse av Barnafödande). Detta är deras svar.

Jag kände mig trygg

Hela tiden Större delen av tiden Ungefär halva tiden Endast kortare stunder Inte alls
51% 39% 5% 5% 1%

 

Jag kände mig säker på att klara förlossningen

Hela tiden Större delen av tiden Ungefär halva tiden Endast kortare stunder Inte alls
38% 40% 11% 7% 5%

 

Jag kände att jag kunde visa mina känslor

Hela tiden Större delen av tiden Ungefär halva tiden Endast kortare stunder Inte alls
62% 26% 5% 5% 2%

 

Jag kände mig koncentrerad

Hela tiden Större delen av tiden Ungefär halva tiden Endast kortare stunder Inte alls
29% 44% 13% 8% 6%

 

Jag kände mig närvarande

Hela tiden Större delen av tiden Ungefär halva tiden Endast kortare stunder Inte alls
33% 43% 15% 7% 3%

 

Jag kände att jag hade kontroll över situationen

Hela tiden Större delen av tiden Ungefär halva tiden Endast kortare stunder Inte alls
16% 41% 20% 12% 11%

 

Jag kände mig lugn

Hela tiden Större delen av tiden Ungefär halva tiden Endast kortare stunder Inte alls
25% 45% 14% 12% 5%

 

Jag kände mig rädd

Hela tiden Större delen av tiden Ungefär halva tiden Endast kortare stunder Inte alls
5% 4% 7% 37% 48%

 

Jag kände outhärdlig smärta

Hela tiden Större delen av tiden Ungefär halva tiden Endast kortare stunder Inte alls
3% 16% 23% 44% 14%

 

 

 

 

 

 

Hur upplevde du din förlossning? Eller hur tror du att den kommer att bli? Kommentera här nedan!

Läs mer: Kan du förlossningens olika faser?

Vad tyckte du om artikeln?