Hur vanligt det är med kejsarsnitt varierar stort mellan olika länder i världen. Världshälsoorganisationen analyserar födslostatistik från alla världens länder. Genomsnittet för andelen förlossningar som slutar med kejsarsnitt ligger idag på 15 procent. Sverige ligger strax över genomsnittet med 17 procent.
Vanligast är det i Italien, Portugal och flera av de latinamerikanska länderna. Där närmar sig siffran på flera håll 40 procent. Lägst ligger några av de afrikanska länderna utan välutvecklad mödravård. I Etiopien är det bara en procent av födslarna som genomförs med kejsarsnitt.
Grundtanken är att kejsarsnitt ska används för att minska riskerna vid en riskfylld förlossning. Men det är inte alla länder som har resurser att utföra den typen av operativa ingrepp. Det finns ett tydligt samband mellan ett lands ekonomi och dödligheten bland mödrar. En rapport från UNICEF som släpptes tidigare i år visar att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är 300 gånger högre i utvecklingsländer.
Men de senaste åren har man unnat se att mödradödligheten ökar även i rika länder och boven tros vara kejsarsnitten. En expertgrupp under ledning av Oxfordforskaren José Villar har samlat in och jämfört födelsedata från 410 förlossningsklinker i åtta Sydamerikanska länder. Den visade på klart ökade risker för både mödrar och barn i samband med kejsarsnitt. Endast då barnet låg i sätesbjudningen såg han några tydliga fördelar med ett snitt. Flera forskare har ifrågasatt studien och i Sverige finns ännu inga siffror som pekar åt det hållet.
Men Världshälsoorganisationen har länge manat rika länder till försiktighet. Enligt dem bör andelen kejsarsnitt i ett land inte vara högre än 15 procent.
I Sverige ligger andelen kejsarsnitt på 17 procent.
 
 
Vad tyckte du om artikeln?