Det är en myt att domstolarna rutinmässigt dömer till mammans fördel i vårdnadstvister.
Den förälder som ägnat mest tid åt barnen får också vårdnaden, oavsett kön. Det framgår av en studie vid Stockholms universitet. Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap, har gått igenom 400 vårdnadstvister i hovrätterna:

– Svensk rätt värnar stabiliteten i barnens förhållanden, och det får genomslag i domstolarna, säger Johanna Schiratzki till tidskriften Forskning och Framsteg.

Att mammor tilldöms vårdnaden oftare än pappor beror alltså enligt studien på att de ägnat mer tid åt sina barn och därmed har en starkare relation till dem och inte för att de anses vara en bättre förälder på grund av sitt kön – något svenskt rättsväsende ofta beskyllts för att anta.

Johanna Schiratzki poängterar att de allra flesta föräldrar kommer överens om hur barnen ska ha det efter en separation utan att behöva dra det inför domstol.

– Men man brukar tala om förhandlingar i ”lagens skugga”, det vill säga att föräldrar anpassar sina krav gentemot varandra utifrån en föreställning om hur domstolen skulle avgöra tvisten. Därför kan den här studien vara viktig.

Läs också Prylpappans blogginlägg i ämnet

 

Pappor dåliga på att trösta
Svenska män mest jämställda i Europa

 

Vad tyckte du om artikeln?