De flesta bedömare tror att det blir ett samarbete mellan Alliansen och Miljöpartiet. Om man inte kommer överens kan Alliansen inte räkna med att få igenom sina frågor i riksdagen och Sverigedemokraternas vågmästarroll gör att de kan villkora röstning och få igenom sina frågor.

Statsvetare Li Bennich-Björkman tror att Miljöpartiet kommer att ta chansen att samarbeta med Alliansen.

- Jag tycker inte riktigt att de har förnekat ett samarbete. De har sagt att de inte vill vara stödparti men om de skulle erbjudas en regeringspost så är det någonting annat, då är de inte stödparti. De isolerar då, eller fråntar SD vågmästarrollen. Och det kan vara ett motiv som håller.

Hur skulle då familjepolitiken påverkas av de olika regeringsalternativen?

Alliansen får igenom sina frågor trots minoritetsregering:
– Möjlighet för båda föräldrar att vara hemma samtidigt med föräldrapenning i 30 dagar
– Vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen blir kvar (men den senare ska ses över och förenklas)
– Fri etableringsrätt för förskolor
– Surrogatmödrar kommer inte heller i fortsättningen att vara lagligt i Sverige
– Ensamstående får eventuellt rätt till insemination (Fp och C är för, Kd emot och M vill utreda).

Sverigedemokraterna utnyttjar vågmästarroll och får igenom några av sina frågor:
– Vårdnadsbidraget blir kvar (fördubblat belopp)
– Jämställdhetsbonus slopas
– Ensamstående får inte rätt till insemination

Alliansen  + Miljöpartiet bildar majoritetsregering och Miljöpartiet får igenom några av sina frågor:
– Tredelad föräldraförsäkring
– Inget vårdnadsbidrag
– Ingen jämställdhetsbonus
– Kommunerna ska erbjuda förskola kvällstid och helger
– Mer resurser till förskolorna som ska minska barngrupperna
– Möjligt för ensamstående att inseminera

Läs vår fullständiga kartläggning av partierna här

Vad tyckte du om artikeln?