SGI, pension och möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet efter lång frånvaro. Går du i tankar på att bli hemmaförälder kan det vara bra att ha kollat följande:
Vad händer med min SGI?
Som förälder har man rätt att behålla sin sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) ett år efter att man har fått barn. Sedan kan man fortsätta skydda den genom att ta ut föräldrapenning fem dagar per vecka. När föräldrapenningen är slut har man rätt till ett vårdnadsbidrag på 3 000 kronor i månaden fram tills dess att barnet fyller tre år, om barnet inte tar del av någon kommunal barnomsorg. Därefter blir din SGI noll. 
(Fakta: Försäkringskassan) 
 
Vad händer med pensionen?
Har man barn under fyra år har man något som kallas barnårsrätt. Den innebär att pensionen beräknas på en tänkt inkomst istället för den faktiska inkomsten. Tack vara detta behöver man inte förlora så mycket på att stanna hemma med barnen när de är små. 
 
För att fördela pensionen mellan sig har föräldrar också möjlighet att dela på premiepensionen. Om till exempel pappan väljer att vara hemma kan mamman föra över sin premiepension till honom. Detta under förutsättningen att de är gifta. Sambor har inte denna möjlighet.
 
Är samma förälder hemma många år innebär det ett avbräck från pensionssparandet som är svårt att ta igen. Då kan det vara bra att spara på något annat sätt för att kompensera. 
(Fakta: Pensionsmyndigheten) 
 
Hur påverkar en lång föräldraledighet chanserna att få jobb? 
– All ledighet är okej om man har en orsak. Ligger ledigheten i linje med värderingarna hos den som läser CV:et så behöver det inte vara någon nackdel. Om  företaget tycker att det är okej att man gjort prioriteringen att vara hemma med sina barn kan man ofta ta igen förlorad kompetens senare, säger Björn Larsson platschef för Poolia i Malmö     
 
Läs mer på temat hemmaförälder:
 
 
 
 
 
 
Vad tyckte du om artikeln?