För fjärde året i rad firas Världsautismdagen 2 april. Hos Autism- och Aspergerföreningen i Göteborg är engagemanget stort året om för att stödja människor som berörs av funktionsnedsättningen.

På lördag uppmärksammas autism världen över då det för fjärde året i rad firas Världsautismdagen. Hos Autism- och Aspergerföreningen i distrikt Göteborg är engagemanget stort året om för att stödja människor som berörs av funktionsnedsättningen.

– Till oss kan man komma och träffa andra föräldrar till barn med autism och aspergers syndrom. Här kan man vara och koppla av för ingen här tycker att ditt barn är ”konstigt”, säger Ulla Adolfsson som arbetar heltid på föreningen.

Ulla vet mycket väl att det kan finnas påfrestande situationer som förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Hon har själv en son med autism kombinerat med ett förståndshandikapp och i dagarna fyllde han 30 år och firades då stort i föreningens lokaler.

Människor som tar kontakt med Autism- och Aspergersföreningen har många gånger fått tipset från sjukvården att föreningen finns. Några föräldrar letar upp Ulla och hennes vänner via Google.

– Det är ibland svårt att nå ut med information. Men något som just nu känns som en lyckad satsning är att vi finns som en facebook-grupp. Många är med och det är lätt att bli medlem i andra regioners grupper, säger Ulla Adolfsson som helst önskar att fler kunde hitta fram till föreningen och komma och hälsa på över en kopp kaffe.

Ulla Adolfsson är den enda anställda hos föreningen i Göteborg, vilket även är något som är sällsynt över hela landets föreningar. Mest består de olika autismverksamheterna av frivilliga.

Verksamheten i lokalerna i Göteborg består till viss del av gruppverksamhet.

– Oftast är det en förälder som frågar om det finns en sådan grupp som just han eller hon behöver. Om det inte finns rekommenderar jag att starta upp en. Lokal finns ju redan här!

En träff som förra våren var mycket populär var anhöriga mor- och farföräldrar till barn med autistiska syndrom. Även en grupp med syskon till barn med funktionsnedsättningar har funnits.

Hos Ulla Adolfsson kan samtal med olika karaktär dyka upp. Frågor som ”vi har olika syn på funktionsnedsättning inom familjen, hur kan vi gå till väga?”, ”vi har bekymmer med vårt barns förskola…” eller ”mitt barn äter endast en färg på maten” tar Ulla hand om och slussar många gånger vidare till andra instanser.

Hos autismforum i Stockholm informerar man om kriterier som utbildad sjukvårdspersonal använder för att kunna säga om ett barn eller vuxen faller under det som kallas autistiskt syndrom. Det är svårt att få plats för alla kriterier i en artikel som denna. Därför bör man, om man undrar, kontakta bvc för att få hjälp med att slussas vidare med eventuella frågor. Det finns dock tre huvudkriterier som beskrivs som typiska inom det så kallade autismspektrat. Begränsad förmåga till socialt samspel, avvikande kommunikation och begränsade beteenden och intressen. Autism kan förekomma tillsammans med någon annan funktionsnedsättning vilket i sig kan påverka hur de autistiska dragen visar sig. En annan faktor som framkallar olika sätt att vara på är temperament och personlighet.

I Göteborg har det gjorts en satsning på att tidigt hitta de barn som kan tänkas falla inom autismspektrat. Via bvc görs speciella screeningskoller och på så sätt kan man hjälpa föräldrar att tidigt få stöd och information till sitt barn.

Det är viktigt med intryck och inspiration menar Ulla Adolfsson. I veckan som varit har hon befunnit sig i Glasgow för att ta del av aktuell forskning.

 Läs mer: Neuropsykiatriska funktionshinder

 

Vad tyckte du om artikeln?