En arbetsgrupp inom moderaterna lägger fram ett förslag till framtidskonventet 28-29 november, som går ut på att barn bara ska vara på förskola max 40 timmar per vecka och max 47 veckor per år. Hur det ska ordnas praktiskt är upp till varje familj, att föreslå lösningar vore planekonomi menar gruppens ledare Inger Koch.
– Jag förvånas över förslaget, säger Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar. Argumentationen är naiv, alla barn har verkligen inte två föräldrar, på grund av dödsfall, på grund av ointresse från föräldern eller på grund av domstolsbeslut.
 
– Ensamföräldrar är också ensamförsörjare, vi behöver arbetslinjen mest av alla. Därför är det överaskande att moderaterna kommer med detta förslag. Det är också ett förslag som skapar en bild av att förskolemiljön inte skulle vara bra. För många barn är förskolan den allra bästa miljön, till exempel för de så kallade glömda barnen.
 
– Jag kan tycka att idén om semester även för barn är bra, men för att åstadkomma det krävs förändringar i a-kassan, inte i skollagen, avslutar Helene Sigfridsson.
 
 
Vad tycker du? Kommentera artikeln!
 
Vad tyckte du om artikeln?