Barn som blivit vittne till våld i familjen riskerar att bli utan vård och behandling för att kunna bearbeta detta. Det räcker med att en av föräldrarna sätter sig emot för att förhindra vården.

Dagens lagstiftning kan hindra barn som bevittnat våld i nära relationer att få olika former av vård och behandlling. I dag krävs tillstånd från båda vårdnadshavarna och det kan innebära att den ene vårdnadshavaren blockerar vård och behandling till barnet, skriver Sveriges radio.

I dag krävs tillstånd från båda vårdnadshavarna när socialtjänst och andra vårdgivare vill erbjuda barn vård och behandling, och i vissa fall kan det innebära att den ene vårdnadshavaren blockerar den möjligheten.

Ewa Thalén Finne (M), ledamot i justitieutskottet säger att regeringen diskuterar om det ska göras förändringar i lagen, men att det i så fall tar minst ett år.

Bör lagen ändras? Kommentera!

Vad tyckte du om artikeln?