Barn i flerspråkiga familjer får problem med språkutvecklingen enligt en nyligen framlagd rapport. Men professor Gisela Håkansson ställer sig tveksam till uppgifterna och uppmanar tvärtom blivande föräldrar att tidigt ge sina barn flera språk.

De flesta par med olika modersmål väljer att redan från början uppfostra sina barn flerspråkigt.  Många av oss enspråkiga föräldrar är nog avundsjuka på att vi inte kan ge våra små en sådan start i livet. Men enligt en nyligen framlagd rapport kan flerspråkiga familjer skapa problem för barnen när de kommer upp i dagis- och skolåldern.

Granskning av dagis- och skolbarn

Skolinspektionens granskning av 42 förskolor och grundskolor i tolv kommuner visar på flera brister i undervisningen som drabbar barn med utländsk bakgrund.

  –Vi ser att förskolan och skolan har ett generellt intresse för flerspråkiga barns olika  erfarenheter och bakgrund. Men man glömmer ofta bort dessa erfarenheter när man planerar  verksamheten. Följden blir att barnens språk- och kunskapsutveckling bromsas och de får  onödigt svårt att nå målen i skolan, säger Agneta Ericsson, projektledare på  Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Gisela Håkansson är professor i lingvistik och har skrivit flera böcker om barns språkinlärning. Hon är tveksam till rapportens slutsatser.

 – Det finns mycket forskning om flerspråkighet och faktiskt inga resultat som skulle tyda på  att det kan ”vara för mycket” för barn att få flera språk.

Ett svenskt ”problem”

Tvärtom råder Gisela Håkansson Babyvärlden att uppmuntra blivande föräldrar att tidigt ge flera språk. Om de kan förstås. Och de problem som det talas om i granskningen tror hon handlar om andra omständigheter för invandrare än just flerspråkighet.

– Det här med att flerspråkighet ses som ett problem verkar tyvärr vara ett svenskt fenomen och jag vet inte riktigt varför. I en avhandling från Stockholms universitet för ett antal år sedan visade det sig att flerspråkiga barn till och med hade signifikant bättre minne än enspråkiga barn.

– Därför borde de ju egentligen ha bättre resultat när de når skolåldern. Det är nog andra faktorer som ger problem och som inte handlar om flerspråkighet.

Vänta inte

Gisela Håkansson menar att man inte ska vänta med något språk. Barn kan lära sig flera samtidigt. Det är viktigt att de verkligen hör mycket av språken och en bra lösning är att mamman talar ett språk och pappan ett annat språk.

 – Om föräldrarna blandar ”hej vilt” så kommer barnen också att göra det. Detta är inget farligt i sig, men kan ställa till problem om de träffar till exempel träffar morföräldrar som bara kan ett av språken och som inte hänger med när barnen blandar in andra ord.

Alltså helst ”en förälder – ett språk”, men det är ingen katastrof om man blandar.

– Det är alltid bättre med några kunskaper i ett språk än inga alls. Det går alltid att senare bygga vidare och barnen kommer med tiden lära sig skilja språken åt.

Läs mer: Barnets utveckling, månad för månad
 

Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikelGod Jul!
Nästa artikelBlöjfri nu – hur?!
DELA