Feberkramper hos barn kan vara tidiga tecken på funktionshinder som till exempel ADHD och autism.

Nu startar en studie i Göteborg, ledd av professor Christopher Gillberg, för att se om sambandet existerar och i så fall hur.

Om kramperna ger hjärnskador, eller om det kanske är tvärtom, vet man inte och ett av målen med undersökningen är att få svar på den frågan. Feberkramper är ganska vanliga hos små barn.

Läs mer: Dolda handikapp – autism och ADHD

Feber hos barn

 

Vad tyckte du om artikeln?