Äggdonatorer kan få mer betalt som ett led att komma till rätta med bristen på ägg.

I dag kan par som väntar på ägg från donatorer behöva köa i flera år. Därför planerar nu flera landsting att tredubblad ersättningen. Allt för att locka till sig fler donatorer och korta väntetiderna.

– Läget är katastrofalt när det gäller äggdonationer, säger Aleksander Giwercman, verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus.

Kötiderna för donation är lång i hela landet vilket gör att fler åker utomlands för att få hjälp. I dag är ersättningen till en äggdonator cirka 3000 kronor och frågan är om 9000 kronor i ersättning kommer att göra skillnaden?

Läs mer: IVF-behandling, steg för steg

Vad tyckte du om artikeln?