Den 1 juli börjar regeringens jämställdhetsbonus att gälla. Föräldrar till barn födda efter detta datum omfattas av de nya reglerna. Tanken med bonusen är att de föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus. För att få bonus ska föräldrarna ha delad vårdnad, men man behöver inte vara gift eller sambo.
Alla nyblivna föräldrar har rätt till föräldraledighet med föräldrapenning som motsvarar 80 procent av lönen i sammanlagt 390 dagar (cirka 13 månader). Taket för högsta lön är 34 167 kronor i månaden. Man har dessutom möjlighet till ytterligare 90 dagar (cirka 3 månader) med ersättning enligt grundnivån, 180 kronor om dagen. Av de totala antalet dagar är två månader vikta åt respektive förälder. Resterande tid får man fördela valfritt.
 
De föräldrar som delar de nio månaderna lika (4, 5 månader var utöver de två som ej går att överlåta) får max bonus. Bonusen är halva dagsinkomsten för den förälder som inte är ledig, högst 100 kronor per dag (cirka 3 000 kronor i månaden). Totalt får man då 13 500 kronor.
 
För att få full bonus krävs en inkomst motsvarande minst 200 kronor per dag (6 000 kronor i månaden). Studiemedel räknas som inkomst och den som studerar på heltid uppfyller därmed kravet för full bonus.
 
Man ansöker om bonusen hos Försäkringskassan senast 1 mars året efter att den tjänats in. Försäkringskassan beräknar då antalet dagar som berättigar till bonus, så kallade bonusdagar (de dagar av de nio månaderna man delat lika). Därefter beräknas den så kallade bonusnivån som bestäms av den arbetande förälderns inkomst per dag de månader bonusdagar infaller.
 
Försäkringskassan skickar uppgifterna till Skatteverket. Bonuspengarna betalas därefter ut i samband med slutskattsedeln (tidigast till midsommar och senast i december). 
 
 
Vad tyckte du om artikeln?