Medicineringen mot adhd har mer än fördubblats på fem år. Många föräldrar är tacksamma, andra starkt kritiska.

Socialstyrelsens läkemedelsstatistik visar att 52 000 svenskar ordinerades ADHD-medicin förra året. Av dessa är mer än hälften barn, en fördubbling jämfört med för fem år sedan.

Läs också: Många feldiagnosticerade med adhd.

Debattören Peter U Larsson är kritisk till den ökade medicineringen.

– Eftersom det inte finns någon sjukdom finns det heller inget som kan kallas ”en medicin för adhd”. Däremot finns det toxiska medel som på ett kraftfullt sätt påverkar barnets hjärna och har stor effekt på beteendet.

Han menar att det inte finns ett objektivt medicinskt test för det som kallas adhd.

– Det finns inga blodprov, gentester eller andra tester som kan särskilja ett barn som får beteckningen adhd från ett barn som inte får det. Det finns bara en subjektiv bedömning av barnets beteende.

Karin, som fick sin diagnos efter 15 års utredningar, håller inte med. Hon betraktar adhd som en medfödd, kronisk sjukdom och menar att behandlingen bevisligen funkar för tusentals människor varje år.

– Om det vore fel att ställa diagnos baserad på beskrivning av beteende och vardagsliv så skulle jag vara död. Jag har genom medicinen äntligen fått en fungerande vardag, ett lugn i själen och lite livskvalitet.

”Angeläget att barnen får hjälp”
Enligt Mårten Gerle, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, beror ökningen av adhd-medicinering av barn till stor del på att kunskapen om adhd har ökat.

– Det finns en gemensam uppfattning om att det är angeläget att barnen får hjälp.

De vanligaste mediciner som används är Ritalina och Concerta.

– De är narkotiska ämnen i samma klass som amfetamin och kokain, ämnen som har hög missbrukspotential och med i stort sett samma verkan, säger Peter U Larsson.

Carina har två pojkar med diagnosen adhd. Hon har blivit erbjuden medicinering åt dem sedan de var små men tackat nej.

– Det handlar om att vi inte har tid att lyssna. In med lite piller så sitter de still, liksom. Men de ska inte sitta still! Vi måste jobba mer med att förstå gåvorna, alla idéer och den enorma kreativitet som dessa individer har istället och anpassa kosten, miljön och skolan efter dem. Men det finns det inte tid till…

Snabbdiagnos på några timmar
Tidningen Aftonbladet har granskat 27 sjukvårds­företag som kontrakteras av olika landsting för att genom remisser korta vårdköerna. De erbjuder också privata utredningar. Utredningar som i flera fall bara tog några timmar och kostade upp emot 45 000 kronor.

Mårten Gerle medger att en del läkare sätter in medicinen innan de gjort en ordentlig utredning.

– Jag upprepar gång på gång att vi behöver ta fram riktlinjer. Det är väldigt många som efterlyser det, både bland de som arbetar i vården, patienter och anhöriga. Många undrar om de har fått rätt utredning, säger Mårten Gerle.

Enligt Kerstin Malmberg, överläkare i Barn- och Ungdomspsykiatri, är det viktigt att en fullständig utredning görs innan en eventuell medicinering sätts in. Utredningen tar då långt mer tid än några timmar.

– Alla milstolpar i barnets utveckling ska finnas med. Hur klarade barnet att börja förskola och skola och hur fungerar det där idag? Språkutveckling och läsfärdigheter. Hur mådde modern under graviditeten och finns det ärftlighet i släkten? Hur fungerar familjen idag? Frågeformulär ska fyllas i av både föräldrar och skola. En psykologutredning ska ingå, därefter följer flera test beroende på problembilden som kan variera från barn till barn. En läkarbedömning innefattar psykiatrisk bedömning samt neurologisk och medicinsk undersökning. Ibland kan språk, läs- och skrivförmåga behöva bedömas av logoped, finmotorik av arbetsterapeut och grovmotorik av sjukgymnast. Alla resultat sammanställs, diagnos diskuteras i teamet och vägs samman till en bedömning och rekommendationer om vad som behövs för att det dagliga livet ska fungera väl för barnet.

Het potatis
Adhd har länge varit en het potatis. Det tvistas både om tillståndet kan kallas för sjukdom, hur utredningar ska göras, huruvida barnen får adekvat hjälp och om medicin är lämpligt. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, och arbetar för att de barn som finns bakom diagnoserna ska få det stöd de behöver. Föreningens ordförande, Anki Sandberg, säger att hon inte känner igen debatten som förs i kvällspressen.

– Det finns ingen samlad bild av hur många personer som diagnosticerats med adhd i Sverige. Men om man tar hänsyn till prevalenssiffrorna så är det fortfarande för få som får hjälp.

Samtidigt kommenterar hon att man inom Attention inte är experter på medicin. Men sammanfattar med:

– Oavsett är det inte lätt att vara förälder till ett barn som har en sådan här läggning.

Läs mer här: Barn med ADHD 

Fotnot: Carina och Karin är av hänsyn till sina barn anonyma.

Har du erfarenhet av lättvindigt utskriven medicin åt ditt barn? Kommentera här nedan eller kontakta info@babyvarlden.se

Källor:

www.socialstyrelsen.se

www.netdoktor.se

www.aftonbladet.se

 

Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikelKändisbarnens namn
Nästa artikelOj – det är två!
DELA