Äntligen dags att damma av utemöbler, plocka fram grillen och njuta av trädgården eller balkongen. När man har barn får man som vanligt tänka ett varv extra. Vilka säkerhetsrisker finns i vår utemiljö?
Gå gärna igenom denna lista och bocka för det du har kontrollerat/åtgärdat.
■ altan | bör golvet slipas?
■ brädstaket | kontrollera avståndet mellan bräderna
■ grill | säker placering
■ giftiga växter och svampar | avlägsnas
■ trädgårdsredskap, maskiner, växtmedel | förvaras utom räckhåll för barn
■ lekutrustning | kontrolleras regelbundet
■ vattenslang | förvaras utom räckhåll för barn
■ vattentunna | säkras
■ brunn | säkras
■ sandlåda | ev. lock
■ cykelhjälm | ska passa barnets huvud
■ bilbarnstol | korrekt monterad, som passar till barnets vikt
■ räddningsväst | ska vara godkänd och passa till barnets vikt
 
Vad tyckte du om artikeln?