Aktiv viktminskningshjälp gör betydligt fler barnlösa kvinnor gravida utan att behöva provrörsbefruktning. Det visar en holländsk studie vid Albert Schweitzer-Sjukhuset.

Överviktiga kvinnor har svårt att bli gravida eftersom hormonet leptit i fettvävnaden hämmar cellerna i äggstockarna. Som regel får därför överviktiga kvinnor rådet att först banta och för att sedan återkomma för att få hjälp.

När kvinnorna som deltog i studie vid Albert Schweitzer-Sjukhuset istället erbjöds stöd genom aktiv hjälp för att minska deras BMI, ledde det till att fler blev gravida utan att behöva konstbefruktning.

I Sverige utför man inte provrörsbefruktningar på kvinnor som har en BMI över 30 – 35 utan dessa kvinnor får fortfarande rådet att banta.

 

Läs: Ät för två – med gott samvete!


Fakta BMI:
BMI står för body mass index och är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd. Det används för att på ett enkelt sätt definiera fetma och för att ta reda på om man ligger i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar. 
 

  Män Kvinnor
Underviktig BMI mindre än 20 BMI mindre än 18,6
Normalviktig BMI mellan 20,0 och 25,0 BMI mellan 18,6 och 23,8
Överviktig BMI mellan 25,0 och 30,0 BMI mellan 23,8 och 28,6
Fetma BMI över 30 BMI över 28,6

 

Tabellen visar de gränsvärden som WHO tagit fram och gäller för vuxna människor. (BMI kan vara missvisande för vältränade personer, väldigt långa personer samt barn och ungdomar).

Vad tyckte du om artikeln?