Många plastprodukter innehåller farliga kemikalier som kan läcka till omgivningen. I studier som gjorts vid Göteborgs universitet släppte en tredjedel av testade plastprodukter ifrån sig giftiga ämnen, däribland 5 av 13 produkter avsedda för barn.

– Med tanke på hur vanligt det är med plastprodukter, hur snabbt produktionen av plast har ökat och hur mycket kemikalier vi och miljön utsätts för är det viktigt att de farligaste ämnena i plastprodukter ersätts med mindre farliga alternativ, säger Delilah Lithner på institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet.

I sin forskning undersökte Delilah Lithner giftigheten av 83 slumpvis utvalda plastprodukter och syntetiska textilier. De nyinköpta produkterna fick ligga i destillerat vatten i 1-3 dygn. Därefter testades giftigheten av lakvattnen med vattenloppor (Daphnia magna).

– En tredjedel av alla de 83 plastprodukter och syntetiska textilier som testades släppte ifrån sig ämnen som var akut giftiga för vattenlopporna, trots att lakningen var mild. Fem av 13 produkter som var avsedda för barn var giftiga, till exempel badleksaker och flythjälpmedel som uppblåsbara armkuddar.

Plast finns i otaliga kemiska sammansättningar och har en stor spridning i samhället och i miljön. De senaste 15 åren har den globala årsproduktionen av plast fördubblats, till 245 miljoner ton år 2008.

Vad tyckte du om artikeln?