De bästa leksakerna är ofta de allra enklaste. Bollar, böcker och klossar är basleksaker som barnet kommer att använda på olika sätt under flera år. Det finns inga gränser för hur mycket roligt man kan ha med en uppsättning klossar – som kan vara i textil, solid papp, trä eller plast.
En baby tjuter av glädje när den välter ett torn av klossar. En ettåring försöker stapla klossar ovanpå varandra. En femåring kan bygga något nytt varje dag – en stad, ett garage, en djurpark eller ett hus. Även ännu större barn, och vuxna, tycker om att leka med klossar emellanåt.
 
Barn behöver leksaker som ger dem valmöjligheter, leksaker som inspirerar dem att vara kreativa, som kan användas på många olika sätt och som lär dem något om världen – socialt, fysiskt, intellektuellt och kreativt sett. Varje gång de här leksakerna används, blir resultatet unikt. Bollar, vagnar, dockor, färgpennor, magneter, klistermärken och leksaksinstrument är exempel på sådana leksaker.
Spädbarn behöver leksaker som stimulerar sinnena. Bilder med klara färger och konturer, ett babygym med färgglada leksaker, en okrossbar spegel, en mjuk, liten docka eller boll, en speldosa, fotskallror eller en vanlig skallra som det är spännande att ta i och tugga på – det är exempel på engagerande leksaker för din baby.
Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för lek. Men att ett barn har många leksaker innebär inte att det kommer att lära sig mer eller ha roligare än ett barn med färre leksaker. Även i de allra sämsta uppväxtmiljöerna finns det många möjligheter till lek och samspel. En liten ask fylld med ris är en fin skallra. Papplådor blir fina dockhus. Skokartonger kan vara utmärkta bilar eller docksängar. Att få hamra loss på en gryta med en träslev ger barnet lika bra rytmkänsla som något annat. Och det finns inga gränser för vad barn kan göra med några kottar och pinnar.
Mycket av leken är dessutom oberoende av föremål. Sånglekar som ”Rida, rida ranka”, att lära sig barnverser eller hitta på ramsor är också en lek, och samtidigt väldigt bra för barnets språkutveckling.
 
GOSEDJUR
Om ditt barn får ett särskilt förhållande till en viss nalle, docka eller annan leksak, kan den leksaken vara bra att ha när du inte är i närheten. De föremålen kan fungera som ett slags substitut för er föräldrar, och inom fackterminologin kallas de ofta för överföringsobjekt. De kan hjälpa ditt barn att hantera oron när du inte är i närheten.
 
Det är viktigt att respektera barnens gosedjur – så låt bli att tvätta, reparera eller ändra något utan barnets tillåtelse. Det kan också vara klokt att köpa en kopia om originalet skulle försvinna. Efterhand som tiden går – det kan ta månader eller år – kommer barnet gradvis att förlora intresset för den här speciella leksaken.
 
HUR DU FÖRHINDRAR ATT BARNET TRÖTTNAR PÅ SINA LEKSAKER
Att ha för många leksaker kan vara överväldigande för ett barn, och resultatet kan bli att barnet tröttnar på dem. En lösning är att ta bort några leksaker varje månad och lägga tillbaka dem månaden efter, samtidigt som du tar bort några andra leksaker. Då tycker barnet att det är roligt att återse de leksaker som har varit borta ett tag. I stället för att lägga alla leksaker i en enda stor leksakslåda, där de blir svåra att hitta, kan du sortera dem och lägga dem i mindre, märkta lådor. Gör det till en lek att organisera barnets leksaker.
 
LEK OCH SÄKERHET
Vidta alltid förnuftiga försiktighetsåtgärder när barnet leker och lämna aldrig barnet utan tillsyn. Om små barn lämnas på egen hand, kan de hitta på kreativa men farliga sätt att utforska omgivningen. Kom också ihåg att se över barnets leksaker med jämna mellanrum för att kontrollera sådant som kan utgöra en fara, t.ex. lösa delar som barnet kan svälja.
LITE ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER LEKSAKER TILL BARNET:
• Köp en leksakstestare som visar vilka föremål som kan medföra en kvävningsrisk om barnet stoppar in dem i munnen.
• Om barnet kan skadas av en fallande leksak, är den leksaken för tung för barnet att leka med.
• Se till att leksaker är i bra skick och inte kan gå sönder. Gosedjur ska inte ha några knappar, band eller annat som kan medföra risk för kvävning.
• Vänta med att introducera en leksak tills barnet är redo. Om t.ex. gunghästen är för stor, kan barnet falla av.
• Låt inte barnet leka med leksaker där det finns ett snöre eller band som är så långt att det kan medföra risk för kvävning om barnet får det runt halsen.
• Läs konsumentmaterial och tester innan du investerar i dyra leksaker.
LEKSAKER MED LJUD
Leksaker som är avsedda att användas nära örat får inte ha en ljudnivå över 80 decibel, om leksaken ska vara godkänd för barn i alla åldrar. Det beror på att barnet ska kunna hålla leksaken mot örat utan att hörseln skadas.
 
SÄKERHET UTOMHUS
Hur är utomhusmiljön där barnet vistas? Det kan vara klokt att se över vilka eventuella risker som finns i närmiljön. Det kan röra sig om lekplatser, trafiksituationen, vatten, dammar och annat som kan utgöra en drunkningsrisk. Se också till att märka barnets ytterkläder med namn och telefonnummer (och påminn barnet om att det står där). Under den mörka årstiden bör barnets kläder ha reflex. Läs mer om säkerhet utomhus här.

FTALATER I LEKSAKER
Ftalater är namnet på en grupp ämnen som används som mjukgörare i PVC-plaster. De är inte kemiskt bundna till plasten och kan därför avges vid användning. Om barnet suger eller tuggar mycket på produkter som innehåller ftalater, kan det ge ohälsosamma långtidsverkningar, t.ex. nedsatt fruktsamhet. Ftalater är därför förbjudna i leksaker för barn. Läs mer på www.konsumentverket.se

Vad tyckte du om artikeln?