När finns det anledning till oro, och vart ska du vända dig?

Det går en skiljelinje runt vecka 22 för vad man kan göra om något skulle hända under graviditeten. Det beror på att det är gränsen för när barnet anses vara livsdugligt och man kan försöka rädda det. Missfall efter vecka 22+0 räknas därför som fosterdöd. Men lyckligtvis behöver inte varningssignalerna betyda att det kommer att gå illa.

Före vecka 22+0:

Vaginal blödning
En liten brunaktig eller klarröd blödning är ganska vanligt under den första trimestern, och kan vara helt ofarligt. Som regel går det över av sig själv. Ta kontakt med vårdcentral eller akutmottagning om blödningen och/eller smärtorna tilltar.

Kraftig blödning och magsmärtor/-spänning
Ta kontakt med läkare/akutmottagning direkt. Det kan vara tecken på missfall. Du kan behöva smärtlindring och kirurgiskt ingrepp (skrapning) för att stoppa blödningen och undvika infektion.

Stark, ihållande smärta i underlivet/ljumsken
Kan vara tecken på utomkvedshavandeskap. Ta kontakt med läkare/akutmottagning. Ta med urinprov.

Mindre rörelser/känner inte rörelser (efter vecka 17–19)
Har du börjat känna rörelser, och märker att de avtar, bör du beställa tid hos barnmorska eller läkare. Egen undersökning med hemma-doppler (för att lyssna efter fostrets hjärtljud) rekommenderas inte.

Efter vecka 22+0:

Vaginal blödning
En liten brunaktig eller klarröd blödning bör du ta upp vid nästa besök hos barnmorskan. Kanske blöder det från en lågt sittande moderkaka? Ta det lugnt och vila, och kontakta läkare/akutmottagning om blödningen inte slutar. Är blödningen kraftig och klar (röd) bör du omedelbart kontakta närmaste förlossningsavdelning.

Smärtor
Ihållande smärtor högt upp i magen eller på höger sida, särskilt tillsammans med obehag och illamående/kräkningar, kan vara tecken på en sällsynt men allvarlig form av havandeskapsförgiftning. Ta kontakt med läkare eller närmaste förlossningsavdelning.

Mensliknande smärtor i mage och/eller korsrygg
Smärtor som kommer och går, mer eller mindre regelbundet, kan vara tecken på för tidig födsel. Försök att ta det lugnt och vila. Ta kontakt med närmaste förlossningsavdelning om det inte går över.

Sammandragningar
Smärtsamma, frekventa sammandragningar som inte går över vid vila kan vara tecken på prematur födsel. Ta kontakt med närmaste förlossningsavdelning. Är du gravid med tvillingar bör du lägga tröskeln för kontakt lågt.

Känner färre rörelser/känner inga sparkar
Ta det lugnt, drick eller ät något sött och koncentrera dig för att känna och räkna sparkar.  Om du känner färre än fyra rörelser på en timme bör du ta kontakt med närmaste förlossningsavdelning så fort som möjligt. Att själv undersöka med doppler hemma rekommenderas inte.

Svår klåda, särskilt i handflatorna och under fötterna
Kan vara tecken på hepatos, klåda som beror på att levern påverkas under graviditeten. Ta kontakt med barnmorska eller läkare för en extra kontroll och blodprov.

Tilltagande huvudvärk, illamående, kräkningar, synrubbningar, svullnad i ansikte, fingrar och fötter, irritabilitet i kroppen och/eller kraftig viktökning
Detta kan vara symptom på havandeskapsförgiftning. Ta kontakt med läkare eller barnmorska för extra kontroll. Kom ihåg urinprov. Egenkontroll av blodtrycket rekommenderas inte.

Feber, trötthet/obehag, nedsatt allmäntillstånd och och ökade flytningar
Symptomen kan vara tecken på infektion. Kontakta akutmottagning.

Tunnflytande vätska från slidan, utanför toalettbesök
Kan vara tecken på fostervattenläckage. Vid små, men upprepade läckor, ta kontakt med barnmorska eller läkare för att kontrollera om det är fostervatten. Kommer det stora mängder vätska är det ofta självklart att det handlar om fostervatten, ta då kontakt med närmaste förlossningsavdelning.

Fall eller våld mot magen
Kan innebära ökad risk för att moderkakan lossnar. Ta därför kontakt med närmaste förlossningsavdelning så fort som möjligt.

Vad tyckte du om artikeln?