Den första frågan som brukar ställas och det som flest spekulerar i kring en graviditet är om det är en pojke eller flicka som gömmer sig i magen. Kan man påverka vilket kön det blir på barnet?

Barnets kön bestäms redan vid befruktningen, genom att den sädescell som penetrerar ägget antingen innehåller en x- kromosom (flicka) eller en y -kromosom (pojke). Ägget innehåller alltid en x-kromosom. Därmed blir fördelningen xx en flicka medan kombination xy blir en pojke.

Se video: Från befruktning till födsel

Man vet att det är skillnad på sädescellerna som ger flicka respektive pojke. Flicksädescellerna är mer uthålliga och lever längre medan pojksädescellerna simmar snabbare men dör fortare.

Man skulle kunna öka möjligheterna för att få ett bestämt kön. Tipsen nedan är ingen exakt vetenskap. Det finns vetenskapliga metoder, men i vår del av världen tas de bara i bruk i enskilda fall, till exempel där man vill ha ett barn av bestämt kön av sjukdomsorsaker (vissa ärftliga sjukdomar ärvs endast vidare av endera könet).


Förutsättningar som kan öka möjligheterna till ett barn med ett visst kön:

– Män som har problem med fruktbarheten uppmanas gärna att gå klädd i boxershorts och se till att testiklarna inte blir för varma. Orsaken är att sädescellerna kräver lägre temperatur än resten av kroppen. Det är också orsaken till att testiklarna hänger utanpå kroppen. Så män som har varma testiklar borde då ha större chans att få en flicka, eftersom flicksädescellerna tål mer.

– Det tar runt 72 dagar att producera en sädescell och produktionen sker kontinuerligt. På detta sätt kan man inte spara på lager eller tömmas helt. Men väntar man länge kan det tyda på att flicksädescellerna får övertaget.

– Eftersom flicksädescellerna lever längre och tål mer kan man också anta att det blir fler av dessa kvar som väntar på ägget om man har samlag före ägglossningen. Sädesceller kan överleva i upptill en vecka, men då är alltså flicksädescellerna i majoritet.

– Eftersom pojksädescellerna simmar fortare borde de på samma sätt ha större chans att vinna kapplöpningen till ägget om man har samlag vid ägglossningstillfället.

– Faderns ålder ska också ha betydelse för könet, äldre fäder får oftare flickor.

Då skulle man kunna tro att chansen att få en flicka borde vara större i västvärlden där förstagångsföräldrar är äldre än i utvecklingsländerna. Men statistiken visar 51,2 procent för pojkar och 48, 8 för flickor.

Sen är kanske den mest intressanta frågan: varför är det viktigt vilket kön barnet får?


Källa: ”Beginning of Life” – Geraldine Lux Flanagan


Läs mer
: Kinesisk födelsekarta – vilket kön får ditt barn?

Vad tyckte du om artikeln?  
Nästa artikelVecka 43
DELA