Utlandsfödda kvinnor hoppar oftare över besöken hos barnmorskan än vad svenskfödda gör. Det visar en studie av fil dr och barnmorska Pernilla Ny. Hon har jämfört 6 000 graviditeter mellan år 2000 och 2004 på Malmö universitetssjukhus.

Invandrade kvinnor gör inte lika många besök på barnmorskemottagningarna som svenskfödda. Kulturskillnader och brist på information kan vara anledningen tror Babyvärldens barnmorska Pernilla Ny. Hon har i sin doktorsavhandling jämfört 6 000 blivande mödrar som sökt sig till Malmö universitetssjukhus. Alla hade normala graviditeter.

Studien visar att de utlandsfödda kvinnorna sökte sig till barnmorskemottagningen senare i graviditeten än de svenskfödda och de gjorde färre besök än de rekommenderade 7-9. Av kvinnor födda i Afrika gjorde var fjärde färre besök än rekommenderat.  Bland svenskfödda mödrar var motsvarande siffra 16 procent.

– Man visste inte vart man skulle vända sig eller hade inte förstått hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar, säger Pernilla Ny.

Hon tror också att vanor från hemlandet spelar in. I vissa länder är det vanligare att söka hjälp när det uppstår problem än att gå på förebyggande mödravård. Ett enkelt sätt att komma till rätta med problemet skulle kunna vara information på andra språk än svenska Än så länge har det inte gjorts någon sådan satsning, däremot finns det hälsoinformatörer på en del vårdcentraler som kan hjälpa till och förklara.

Utlandsfödda mödrar gör oftare oplanerade besök på förlossningsavdelningen. Det innebär ett problem eftersom både patienter och vårdpersonal förlorar viktig tid.

– Går man till rätt ställe direkt får man bättre mottagande. När kvinnorna kommer till förlossningen med ett icke akut tillstånd får de ofta vänta länge på att få komma till och sedan blir man ändå hänvisad till en barnmorskemottagning och känner kanske att man fått ett dåligt bemötande, säger Pernilla Ny.

De utlandsfödda kvinnorna går inte heller på efterkontrollen i samma utsträckning som de svenskfödda. Pernilla Ny tycker att det är oroande eftersom det ofta är på efterkontrollen man får preventivmedel utskrivna och indirekt möjligheten att välja hur snabbt man vill bli gravid igen.

Läs mer: De vanligaste frågorna på BVC 

 

Vad tyckte du om artikeln?