Nyfiken på om det är en flicka eller pojke, eller bara sugen på en tjuvtitt. Allt fler svenska föräldrar går till privata kliniker för att göra extra ultraljud. Det har fått Strålsäkerhetsmyndigheten att gå ut med en varning.

Konturerna av ett barn med ett bultande litet hjärta är vad man brukar få se på rutinultraljuden inom sjukvården. Men de senaste åren har det också blivit möjligt att göra tredimensionella ultraljud som ger en uppfattning om hur barnet verkligen ser ut. På nätet ligger filmsnuttar med foster som ler, gäspar och blinkar inne i livmodern. 

Tekniken för 3D/4D-ultraljud utvecklades för att användas i medicinska syften. Men nu kan man också på flera håll i landet göra souvenirultraljud som ett annorlunda tillskott till familjealbumet. Det har fått Strålsäkerhetsmyndigheten att höja ett varningens finger. I ett brev till Sveriges barnmorskor avråder man föräldrar från att göra ultraljud som inte är medicinskt motiverade:

“I enlighet med försiktighetsprincipen bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att foster endast ska exponeras för ultraljud när det finns ett medicinskt syfte och när nyttan med undersökningen är större än risken för skadliga effekter.”.

Ultrajud betraktas generellt som en säker undersökning, men Strålsäkerhetsmyndigheten pekar på två riskfaktorer: ultraljud vid felaktig användning kan orsaka en skadlig uppvärm-ning av fostret och det finns en potentiell risk för neurologisk påverkan.

I två svenska studier har man kunnat se att pojkar som exponerades för ultraljud i fosterlivet något oftare blev vänsterhänta än pojkar som inte exponerats för ultraljud. Samma re-sultat gällde inte för flickorna och det vetenskapliga underlaget ansågs vara för litet för att man skulle dra några säkra slutsatser.
 
I en statlig beredning från SBU konstateras istället att “negativa effekter på barn av ultra-ljudsexponering i livmodern under andra trimestern inte kunnat påvisas beträffande tillväxt, neurologisk och kognitiv utveckling, språkutveckling, syn och hörsel. Inget samband har påvisats mellan ultraljud under graviditeten och maligna sjukdomar hos barn.”

På Emma ultraljudskliniken i Malmö kan föräldrar själva boka tid för ultraljudsundersök-ning. Vanligast är det med KUB och NUPP test men cirka tio procent kommer för att göra en extra undersökning i 3D. De så kallade souvenirultraljuden där föräldrarna erbjuds att få  både film och bilder med sig hem.

Klinikens VD Eduardo Canto tycker att Strålsäkerhetsmyndighetens brev känns som skrämselpropaganda.

–  Det finns andra länder där man gör fler ultraljud och tycker att det är motiverat. I Danmark, Tyskland och Japan kontrolleras gravida kvinnor betydligt oftare.
 
Föräldrar som söker sig till kliniken kommer inte bara för att stilla nyfikenheten utan också för att se att allt är som det ska.

Hur resonerar du, är det motiverat att göra fler ultraljudsundersökningar än vad sjukvården erbjuder? Kommentera nedan! 

 

Vad tyckte du om artikeln?