Epidural är den mest effektiva smärtlindringsmetoden vid förlossning och på nätet kan man hitta hundratals berättelser om olika kvinnors upplevelser av metoden. Här får du veta, steg för steg, hur det går till när epidural ges.

Det har skrivits mycket om epiduralbedövning. Både positivt och negativt, fördelar och nackdelar, och hundratals olika erfarenheter från kvinnor som har fött. Men det kan vara bra att veta hur det faktiskt går till när epidural används som smärtlindringsmetod. Vem som ger den, hur det går till steg för steg och hur det känns. Och hur den gravida kvinnan brukar uppleva processen.

Epidural ges av narkosläkare
Barnmorskan kallar på narkosläkaren när du behöver eller önskar epiduralbedövning. Innan du får bedövningen får du en venkateter, en tunn plastslang som sätts i ett blodkärl vid handen eller armvecket. Vanligen får du sitta tvärs över sängen med ryggen mot läkaren. Ofta står barnmorskan framför dig och hjälper dig att slappna av, och partnern kan sitta med bredvid barnmorskan.

Förberedelser
När läkaren har hälsat på dig, känner hen först på din rygg för att hitta bästa platsen att ge bedövningen. Hen klämmer och trycker och ritar kanske ett streck med en penna. Sedan tvättas din rygg med kall sprit. Nu får du inte längre röra vid området.

Det är noga med steriliteten och du kan höra att det prasslar lite när vårdpersonalen öppnar olika förpackningar och drar upp de läkemedel de behöver.

Bedövning och epidural
När allt är förberett och klart får du en lokalbedövning i huden där läkaren ska gå in med epiduralnålen. Det kan kännas lite grann, eftersom det inte finns så mycket vävnad att sticka i vid ryggraden, men lokalbedövningen börjar verka ganska snabbt. Oftast är det denna spruta du känner av mest.

Sedan är det dags att sätta själva epiduralnålen – det är genom den nålen som den lilla epiduralkatetern sätts in i ryggen. Här är det viktigt att du kröker ryggen så mycket du bara kan mot läkaren. Barnmorskan kan hjälpa dig att få till det rätt. Tänk dig att du ska sjunka ihop som en säck potatis. Huvudet böjs alltså framåt – hakan mot bröstet, skuldrorna är tunga och hopsjunkna och din rygg böjs som när en katt skjuter rygg. Denna ställning ska du ha medan läkaren sätter nålen på plats.

Läkaren arbetar alltid i en värkpaus – om det kommer en värk slutar hen och jobbar sedan vidare i nästa paus, när du kan sitta helt stilla. Vanligtvis går detta ganska snabbt. Du kan känna ett litet tryck i ryggen eller en liten stöt ned mot benen när den tunna plastkatetern precis ska sättas in.

Så snart katetern är på plats tas nålen bort, så det sitter INGEN nål i ryggen resten av tiden. Plastkatetern, som är mjuk och böjlig, tejpas fast. Den är kopplad till epiduralpumpen, som du därmed är kopplad till under resten av förlossningen. Pumpen ställs in på den bedövningsdos som läkaren ordinerar. Du får en startdos och sedan en kontinuerlig basdos.

Om det skulle behövas kan du stötvis få större doser. Under processen kontrolleras ditt blodtryck.

Vad tyckte du om artikeln?