Den kinesiska födelsekartan sägs kunna visa om det blir en pojke eller flicka – baserat på hur gammal mamman var när barnet blev till och i vilken månad det skedde.

Födelsekartan ska vara skapad av en kinesisk vetenskapsman för 700 år sedan, och hittades i en kunglig grav. Originalet finns på Vetenskapsinstitutet i Beijing. Det sägs att kartan stämmer i 99 procent av fallen.

Bruksanvisning: Hitta din ålder då barnet blev till, alltså befruktningen, på den lodräta linjen och månaden då det skedde på den horisontella. Där linjerna möts hittar du barnets kön. Tänk på att befruktningen sker ca två veckor för förväntad menstruation, eller när du beräknas vara två veckor in i graviditeten.

Källa: The Baby Corner

* Det finns flera varianter av den kinesiska födelsekartan och man vet inte med säkerhet vilken som är mest korrekt.

Vad tyckte du om artikeln?