Oftast är det lätt att förstå vad som händer när vattnet går. Vattnet bara forsar ut. Men ibland läcker det lite, och då kan man bli osäker. Barnmorskan Grethe R.Teigen förklarar vad du ska göra då.

En del förlossningar börjar med att vattnet går. Men kan man egentligen vara säker på att det är det som har hänt? Svaret är JA! Det finns nämligen en hel del fostervatten runt babyn, och när det går hål på fosterhinnorna behöver man sällan tvivla. De flesta blir rejält våta, och måste använda stora bindor för att det inte ska läcka igenom. Och då snackar vi inte trosskydd eller stringbinda.

När vattenavgången ser ut så är det enkelt. Då kontaktar man förlossningsavdelningen och får komma in för en kontroll. Där kontrolleras att allt är väl med både mor och baby. De allra flesta får åka hem igen, och vänta på att värkarna kommer i gång av sig själva. Det sker i fyra fall av fem. Om värkarna inte kommer i gång inom 48 timmar blir man vanligen igångsatt.

Men i vissa fall kan det vara betydligt mer oklart om vattnet har gått eller ej. Det kan bero på flera saker. Runt babyn inne i livmodern finns faktiskt två fosterhinnor. De ligger tätt intill varandra – nästan som två våta plastpåsar utanpå varandra. Mellan hinnorna kan det finnas upp till en deciliter vatten. Går det bara hål på den yttersta fosterhinnan kommer det lite vatten och man blir våt genom trosorna, men det kommer inte mer än så.

Det är alltid bra att ta på sig en binda om man misstänker vattenavgång. Ring också förlossningsavdelningen – oavsett om du är säker eller osäker på om vattnet har gått.

Är det verkligen vattenavgång fortsätter det att flöda vatten under kommande timmar.

Babyns huvud som propp
Ibland är babyns huvud fixerat så djupt i bäckenet att det nästan blir som en propp som knappt släpper förbi vattnet. Det händer oftare hos förstföderskor. Även i dessa fall ska du ta på dig en binda och ringa förlossningsavdelningen.

Vet barnmorskan säkert om vattnet har gått?
Ibland kan det vara svårt även för barnmorskan att veta säkert om det handlar om vattenavgång. Då är det bra om du har använt en binda, så att barnmorskan kan se och lukta på vätskan för att kunna avgöra om det är fostervatten. Hen kan också känna på magen hur babyns huvud ligger och rucka lite på det för att se om det kommer mer vatten då.

I vissa fall kan en ultraljudsundersökning visa om det finns mycket eller lite fostervatten kvar runt babyn. Det finns också tester som kan göras för att hjälpa till att ge svar.

Detta vill barnmorskan att du gör
Kort sammanfattat vill barnmorskan att du ska använda en binda om du tror att vattnet kan ha gått, och kontakta förlossningsavdelningen. Om du känner liv och rörelse i magen, vattnet som kommer är klart (som från en vattenkran), och babyn ligger med huvudet nedåt (från vecka 37) kan du gott vänta lite och se om det fortsätter att rinna. Ta med dig bindan till förlossningsavdelningen så att barnmorskan kan se och lukta på den. Om inte allt ovan stämmer in (eller om du är osäker på om det gör det) är det bäst att ta kontakt med förlossningsavdelningen på en gång, och inte avvakta.

Vad tyckte du om artikeln?