Det finns några stora frågor i livet, som är svåra att finna svar på. En fråga som otroligt nog ännu inte har något svar är ”Vad sätter igång en förlossning?”.

Den som hittar svaret på den frågan får säkert Nobelpriset i medicin. Det är ju faktiskt otroligt att vi fortfarande inte vet vilka mekanismer som sätter igång förlossningen. Vad är det som gör att vissa förlossningar börjar med vattenavgång, andra med värkar, och några inte kommer igång alls av sig självt, utan måste sättas i gång?

För mig blir det en bekräftelse på att samspelet mellan hormoner, fysiologi, genetik, mammans kropp och barnet är mycket komplicerat och svårt att förstå fullt ut.

Varje graviditet är en ny unik process, som inte nödvändigtvis behöver likna den förra. Så vad ska man då förbereda sig på?

Utanför din kontroll
För den som är gravid för första gången är det väldigt svårt att veta hur länge graviditeten kommer att vara, och hur förlossningen blir. Det finns ingen tidigare graviditet och förlossning att jämföra med. Många tycker att det är lite frustrerande. Vi vill ju gärna planera, vi tycker om att ha kontroll – och så är det här helt utanför vår kontroll.

Det finns trots allt några saker vi vet, och kan säga något om.

Ställ in dig på att gå över tiden första gången
De flesta förstföderskor går ÖVER tiden. Majoriteten föder under veckan EFTER beräknat förlossningsdatum. Det kan helt enkelt vara bra att ställa in sig på det, och ta det som en jättebonus om förlossningen sker före beräknat datum.

Det finns nog en del genetik i detta också. I vissa familjer ser vi att både mor och dotter går över tiden, medan de flesta i andra familjer föder runt beräknat datum eller tidigare. Det kan kanske vara idé att fråga hur förlossningarna på mammas sida har sett ut – men det finns också alltid undantag från regeln, vilket kan vara lite frustrerande.

För dem som har fött förr är det ofta lite lättare. De vet hur länge graviditeten varade första gången, och kan därför förbereda sig lite utifrån det. Statistiskt sett är den första graviditeten den längsta, och så går man lite kortare tid vid senare graviditeter. Men så finns det förstås undantag där också.

De flesta förlossningar börjar med värkar
Enligt min erfarenhet som barnmorska börjar runt 80–85 procent av de förlossningar som kommer i gång spontant med värkar. Cirka 10–15 procent börjar med att vattnet går.

Detta är ju inget man själv kan välja. Ingen vet hur just din förlossning kommer att börja, och du kan inte göra något för att påverka det.

Vi har också ett stadigt ökande antal igångsatta förlossningar, men det är en helt annan historia.

Akupunktur kan påverka graviditetens längd
När allt kommer omkring har vi inte särskilt stor möjlighet att påverka vare sig graviditetens längd eller hur förlossningen startar. Det enda vi ser som kan påverka längden på graviditeten är akupunktur. I studier som har gjorts kan vi se att när två i övrigt lika grupper jämförs, där den ena gruppen har fått förberedande akupunktur och den andra inte, startar förlossningen tidigare för dem som har fått akupunktur.

Det sägs att tålamod är en dygd. När det gäller förlossning stämmer det nog i alla fall. Det är kanske inte meningen att vi ska bestämma över alla stora ögonblick i livet – även om den insikten kan kännas väldigt frustrerande!

Vad tyckte du om artikeln?