Är du företagare och planerar föräldraledighet? Från och med den 1 juli ändrar Försäkringskassan reglerna för hur man räknar ut den sjukpenningsgrundande in-komsten (SGI). Hur stor föräldrapenningen blir är en av de första frågorna man ställer sig som gravid. Kanske behöver familjen flytta till ett större boende och man vill veta hur mycket pengar man kommer att ha att röra sig med under föräldraledigheten.
Som företagare kan det kännas som lite av en djungel när man försöker ta reda på vad som gäller. Inte minst eftersom det finns flera olika sätt för försäkringskassans handläggare att göra beräkningen.
Från och med den 1 juli 2010 är det meningen att reglerna för SGI ska bli enklare och mer företagarvänliga.

Grundregeln är fortfarande att en företagares SGI beräknas på årets förväntade nettoin-täkter minus avdrag före skatt. Men de nya reglerna innebär också att alla som startar verksamhet som egenföretagare är garanterade att under de första 24 månaderna få en SGI som minst motsvarar jämförelseinkomsten. Då räknar man med att företaget befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Jämförelseinkomsten beräknas efter vad en anställd med motsvarande erfarenhet och arbetsuppgifter har i årslön.

Från och med 1 juli är det också möjligt för företagare med en högre nettointäkt än jämförelseinkomsten att få en högre SGI än vad som anses skäligt för motsvarande anställd. Taket blir detsamma för alla, det vill säga 7,5 prisbasbelopp (för närvarande 321 000 kronor).
 
Individuell bedömning
När Försäkringskassan räknar ut SGI ska det alltid göras en individuell bedömning. Hur långt uppbyggnadsskedet för ett nystartat företag är varierar från fall till fall och kan vara längre än 24 månader.
Det är också möjligt för en företagare som inte är i uppbyggnadsskede att få högre SGI än det förväntade resultatet. Om nettointäkterna sänkts på grund av sjukdom, skulder, ändrade förvärvsförhållanden (byte av inriktning) eller tillfälliga förluster kan Försäkringskassan väga in det i sin bedömning. Det är då vanligt att man tittar på de senaste årens inkomster för att ta reda på om det finns någon generell trend.
 
Försäkringskassan kan också räkna ut ett genomsnitt av de tre senaste årens resultat beroende på vad som är mest fördelaktigt för företagaren.
Men om verksamheten under minst fyra år haft lägre nettointäkter än jämförelseinkomsten och det inte finns några speciella omständigheter att ta hänsyn till kan SGI bli lägre än för motsvarande anställd.
 
Föräldrapenning
När man blir gravid får man ett moderskapsintyg från sin barnmorska som ska skickas in till Försäkringskassan. Då börjar också utredning av vilken SGI föräldrapengen ska beräknas efter. Som företagare är det då bra att skicka in så mycket information som möjligt om den egna verksamheten. Det Försäkringskassan vill veta är bland annat:
– Vilken företagsform du har
– Vad du har för arbetsuppgifter
– I vilken omfattning du arbetar
– Förväntad nettointäkt under året, gärna redovisad med en resultatrapport
– Tidigare års nettointäkter (ruta 829 i deklarationen)
 
Tips!
Eftersom din SGI beräknas på företagets nettointäkter efter avdrag tjänar du på att göra så få avdrag som möjligt om du planerar en föräldraledighet.
 
 
 
 
Vad tyckte du om artikeln?