Trodde du att de flesta förlossningar börjar med att vattnet går? Det stämmer inte. – Bara 10–15 procent av alla förlossningar börjar med vattenavgång, berättar barnmorska Grethe R. Teigen.

Babyn i magen ligger väl skyddad i en fostersäck som är fylld med fostervatten. Det är när det går hål på hinnorna i fostersäcken som vattnet går. Du ska alltid kontakta förlossningsavdelningen om du tror att vattnet har gått.

– Om det är en reell vattenavgång behöver du inte tveka om vad som händer. Du blir ordentligt våt, och klarar inte att knipa av det – som du skulle ha kunnat göra om du kissat. Det rinner nedför benen eller flyter ut om du ligger, säger Babyvärldens barnmorska Grethe R. Teigen.

LÄCKER DU?

Du kan läcka fostervatten under en längre period. Misstänkt fostervattenläckage bör alltid kollas upp. Kontakta sjukhuset även om du är osäker på om det verkligen är fostervatten som läcker. Handlar det om en väldigt tidig vattenavgång kan man ibland få antibiotika för att förhindra att det utvecklar sig till en infektion.

Osäker?
Men ibland kan den gravida vara osäker på om det verkligen är vattnet som har gått. Det kommer kanske bara lite, och så slutar det.

– Då kan det hända att det bara är den yttre fosterhinnan som har spruckit. Det finns nämligen två fosterhinnor och mellan dem finns också vatten – upptill en kopp. Är det bara den yttre som spricker är det inte en reell vattenavgång. Hålet kan stänga sig igen och hinnan fyllas upp med nytt vatten, säger Grethe.

Om det är osäkert om vattnet verkligen har gått blir du oftast ombedd att ta på dig en binda.

– Och när bindan är våt ber vi dig att komma till förlossningsavdelningen. Du ska helst inte byta binda innan du kommer in. Och tar du av dig bindan bör du i alla fall ta med den, så att vi kan göra en bedömning av hur mycket det egentligen är, säger Grethe.

Vanligen är detta tillräckligt för att ta reda på om det är vattnet som har gått. Men barnmorska Grethe R. Teigen säger att de vid enstaka tillfällen behöver gå vidare med en fysisk undersökning, där ett spekulum används för att se om hinnorna är intakta, eller ta ett så kallat PROM-test som visar om det är fostervatten.

Igångsättning
Om vattnet har gått utan att värkarna kommer igång av sig själva kommer förlossningen sättas igång. Hur snart efter vattenavgången man gör det kan variera, men vanligen erbjuds igångsättning efter 48 timmar utan värkar.

Grethe berättar dock att runt 80 procent av de födande får värkar naturligt efter vattenavgång, i god tid före igångsättning.

Många tror att förlossningen sätts i gång efter att vattnet har gått för att det är risk för infektion. Stämmer det?

 – Det är få som får en infektion som följd av vattenavgång. Men alla kvinnor har en bakterieflora i slidan, som i enstaka fall kan ge infektion. Därför vill man helst inte vänta för många dygn innan förlossningen sätts i gång. Vi ser att kvinnor som inte får värkar inom ett dygn efter vattenavgång ofta inte kommer i gång av sig själva, och behöver hjälp med att komma i gång, säger Grethe.

Mycket eller lite fostervatten?

Så länge babyn är kvar i magen bildas hela tiden nytt fostervatten – även under förlossningen. Hur mycket fostervatten den gravida har varierar kraftigt. Det är okej att ha både lite och mycket, men normal mängd är runt 0,8–1 liter.

För tidig vattenavgång
Men Grethe R.Teigen understryker samtidigt att igångsättning bara gäller för vattenavgång efter vecka 37. Om vattnet går före vecka 37 och barnet riskerar att födas för tidigt, vidtar man åtgärder för att försöka förlänga graviditeten.

– Då får mamman antibiotika preventivt för att undvika infektion. Speciellt viktigt är det om barnet är väldigt prematurt. Det bästa är att babyn får vara så länge som möjligt i mammans mage. Och så länge babyn är i mammas mage kommer det hela tiden att bildas nytt fostervatten, även om det är hål på hinnorna, säger Grethe.

Hur stor chansen är att allt ska gå bra vid tidig vattenavgång beror bland annat på hur tidigt det sker.

– Om vattnet går i vecka 17–18 är oddsen sannolikt sämre än för dem som får vattenavgång i vecka 28–29. Men mamman behandlas i båda fallen, och vi följer upp och tar infektionsprover. Om proverna inte indikerar infektion försöker vi förlänga graviditeten så länge som möjligt. Om proverna visar på infektion måste babyn födas. Det kan hända att vi måste göra kejsarsnitt men helst vill vi att barnet föds vaginalt, säger Grethe.

Ta hål på hinnorna
Om vattnet går efter att värkarna har börjat kan vattenavgången göra att värkarna intensifieras och förlossningen påskyndas. Det är därför barnmorskan ofta tar hål på hinnorna under förlossningen. Ibland görs det precis i samband med att barnet föds. Men det händer också att babyn föds med fostersäcken intakt.

– Det händer inte ofta men jag har varit med om det flera gånger, säger Grethe.

Ambulans eller inte?
Måste man åka ambulans till förlossningsavdelningen om babyn inte är fixerad?

– Så länge du vet att huvudet ligger nedåt i bäckenet kan du åka till sjukhuset på egen hand. Risken att navelsträngen ska komma i kläm är liten. Men om du vet att huvudet ligger högt upp i bäckenet, om barnet ligger i säte, är prematurt eller om du väntar tvillingar bör du ringa efter ambulans om vattnet går, säger Grethe R. Teigen.

Vad tyckte du om artikeln?