Runt 20 000 kejsarsnitt utfördes i Sverige 2017. 55 procent av dem var planerade, medan 45 procent var akuta kejsarsnitt.

Förr var kejsarsnitt förenat med stora risker. I dag är riskerna betydligt mindre, men fortfarande är andelen komplikationer i samband med kejsarsnitt större än vid vaginal förlossning. Siffror från Socialstyrelsen visar att 17,3 procent av alla graviditeter 2017 var kejsarsnitt. 55 procent av dem var planerade. (I statistiken saknas uppgifter om ca 3 000 förlossningar i Region Skåne.)

De allra flesta kejsarsnitt beror på att det finns medicinska skäl för en sådan förlossning. Men i vissa fall beror det på stor förlossningsrädsla hos den gravida kvinnan. Det finns stora fördelar med att hitta ett sätt att hantera sin rädsla inför förlossningen och föda barnet vaginalt istället för att behöva göra ett kejsarsnitt, så därför görs en ordentlig utredning innan man fattar beslut om planerat kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla. Börja med att prata med din barnmorska på Mödravårdscentralen.

Orsaker till kejsarsnitt
Orsaker till att det blir kejsarsnitt kan vara sjukdom hos mor eller barn, att barnet ligger i säte, två eller fler tidigare kejsarsnitt, tidigare större operation i livmodern eller förlossningsrädsla.

Ökar antalet gravida med förlossningsrädsla?

 Ja, det verkar så. Alla är lite oroliga inför en förlossning, vissa mer än andra. Då blir vår uppgift att avgöra om rädslan är så stor att vi bör bespara henne upplevelsen av en vanlig förlossning. Om förlossningsrädslan är stor brukar kejsarsnittet planeras i god tid i förväg, så att kvinnan får tid att förbereda sig, säger Ingrid Borthen, specialist på området.

Planerat och akut kejsarsnitt
Man skiljer mellan planerat och akut kejsarsnitt. Planerat kejsarsnitt kan vara bestämt från flera månader i förväg till dagen före. Om man beslutar om kejsarsnitt efter att förlossningen har satt i gång kallas det akut kejsarsnitt. Det är vanligt att operationen påbörjas mellan 20 minuter och 2 timmar efter att beslutet är fattat. Skälet kan exempelvis vara att förlossningen står stilla en längre tid trots att åtgärder för att få i gång den igen har genomförts.

Om det är akut fara för barnet eller mamman kan läkare besluta om omedelbart kejsarsnitt. Det kan exempelvis handla om att fosterljuden plötsligt blir dåliga.

– Då trycker vi på larmknappen, och barnet måste ut ögonblickligen, säger Borthen.

– Jag har varit med om att det har tagit fem minuter från att mamman stod i dörren till att barnet var ute. Men det kan också ta 12–15 minuter, säger Borthen.

Socialstyrelsens siffror visar att 55 procent av alla kejsarsnitt i Sverige 2017 var planerade, medan 45 procent beslutades när förlossningen redan var i gång.

Planerat kejsarsnitt
Om det beslutas om planerat kejsarsnitt kommer du att få en individuell förlossningsplan utifrån orsaken till kejsarsnittet. Du får också veta om det är något särskilt du ska tänka på före och efter operationen. Det är bra om de som ska hjälpa dig får veta om det är något du undrar över eller är osäker på. Precis som under en vanlig förlossning får eventuell medförälder, eller annan medföljare, vara med under kejsarsnittet, så att ni kan dela det första ögonblicket med det nyfödda barnet.

Förberedelser:

Inskrivning
En tid före operationen blir ni kallade till ett inskrivningssamtal. Då får ni information om vilka förberedelser som ska göras och hur det planerade kejsarsnittet kommer att gå till. En narkosläkare gör en bedömning inför ryggbedövningen.

Exempel på förberedelser är att avlägsna piercing. Det är speciellt viktigt om piercingen sitter i läpp, tunga, navel eller könsorgan, då dessa kan innebära ökad infektionsrisk efter ingreppet. Du kan även få instruktioner om att inte raka eller vaxa bort könshåret, även detta på grund av infektionsrisken.

Dessutom får du instruktioner om att duscha och tvätta dig med en särskild bakteriedödande tvål inför operationen.

På operationsdagen
På operationsdagens morgon välkomnas du till den avdelning som anges i din kallelse. Du ska vara fastande, det vill säga inte ha ätit eller druckit något. Du får mer information om detta i samband med inskrivningen. Däremot är det viktigt att partnern äter en ordentlig frukost då dagen är lång. Före operationen kommer barnmorskan att sätta en infart/kanyl i armen och lyssna på fosterljuden. Du får också en kateter i urinblåsan.

Du rullas till operationssalen i en säng. På operationssalen finns det alltid mycket personal, räkna med cirka tio personer. Alla har sina specifika uppgifter. Narkosläkaren lägger bedövningen genom ett stick i ryggen. Därefter tvättar operationssköterskan magen och täcker med gröna pappersdukar som också bygger en ”vägg” i höjd med brösten så att ni inte ser något av själva operationen.

Under operationen känns beröring men inte smärta. Du är vaken hela tiden och får barnet till bröstet så fort barnmorskan har bedömt att barnet mår bra. Operationen brukar ta cirka 30 till 60 minuter men barnet är ute redan efter cirka tre till tio minuter.

Läkaren tar ut moderkakan och hinnorna genom samma öppning som barnet kom ut och insidan av livmodern torkas rent för att kontrollera att hela moderkakan och alla hinnor är ute. När detta är gjort börjar läkaren sy ihop såret.

Efter kejsarsnittet:
Efter operationen får barnet och din partner vara tillsammans med dig på uppvakningsavdelningen i väntan på att bedövningen ska går ur. Bara om det finns särskilda medicinska skäl kan det hända att babyn inte kan vara där med dig. Då får din partner följa med barnet. Efter några timmar kan du som regel lämna uppvakningsavdelningen.

Akut kejsarsnitt
För föräldrarna är den största skillnaden mellan planerat och akut kejsarsnitt tiden som vårdpersonalen har för att förbereda och informera om vad som kommer att hända. Om barnet måste ut fort är det det viktigaste. Då kommer ni istället att få en del av informationen efter kejsarsnittet. Det är läkaren som bedömer hur snabbt barnet måste komma ut. Normalt går det mellan 20 minuter och 2 timmar från det att beslutet är fattat tills operationen påbörjas. I sällsynta fall, om det är akut fara för mamman eller barnet, kan läkaren besluta om ett omedelbart kejsarsnitt.

Vid akut kejsarsnitt får du ryggbedövning, och din partner/medföljare kan vara med under operationen. Du är vaken hela tiden och operationen går till på samma sätt som vid ett planerat kejsarsnitt.

Omedelbart kejsarsnitt
Om läkaren beslutar om ett omedelbart kejsarsnitt (ibland kallat urakut snitt eller katastrofsnitt) kommer läkare, barnmorska och undersköterska flytta kvinnan direkt till operationsavdelningen så fort det bara går. Partnern/medföljaren får vänta utanför operationssalen tillsammans med någon ur personalen.

Eftersom barnet måste födas snabbt sövs kvinnan direkt, och barnet är ute bara några få minuter efter att beslutet fattades. Barnläkaren står på plats utanför operationssalen för att ta hand om barnet direkt.

I dessa ovanliga fall är det självklart viktigt att allt går väldigt fort och det finns väldigt lite tid att ge information till föräldrarna. Istället får man prata igenom händelsen ordentligt med vårdpersonal efteråt.

Partnerns roll under kejsarsnitt
Hur känner sig den andra föräldern under ett kejsarsnitt?

– Jag tror nog att pappan/partnern känner sig lite åsidosatt, men vi försöker att ha någon som kan ta hand om partnern också. Om det blir ett omedelbart snitt tycker nog pappan att allt går väldigt fort, och att det dessutom är lite läskigt, säger Borthen.

Efter en förlossning, och särskilt när allt inte går som förväntat, kan föräldrarna ha en hel del frågor. En del kan känna sig snuvade på förlossningen, för att den inte blev som de hade tänkt sig, andra kan få en fysisk eller psykisk reaktion efteråt. Detta kan prägla den första tiden efter förlossningen och det är viktigt att man får prata om det som har hänt.

Får även partnern vara med under samtalet efter kejsarsnitt?

– Ja, partnern bör vara med. Partnern har ofta uppfattat andra saker än mamman och kan ha blivit skrämd av upplevelsen. Därför är det viktigt att man avtalar en tid med läkaren då båda kan vara med, säger Ingrid Borthen.

Hemgång
Mamman får oftast stanna kvar två till tre dagar på sjukhuset efter ett kejsarsnitt, men det beror förstås på hur hon mår.

– Vissa studsar upp, medan andra har ont och behöver mer tid för att återhämta sig. Efter ett kejsarsnitt har du ett sår i magen. Det kommer att göra ont de första dagarna. Du ska vara försiktig med att bära tungt, men får bära ditt barn.

Oavsett hur stort barnet är?

– De flesta barn väger max fem kilo, och då går det bra. Men du bör vara försiktig med att bära annat under fem–sex veckor efter kejsarsnittet, säger Borthen.

Komplikationer
De vanligaste komplikationerna efter ett kejsarsnitt är infektion och blödning. Blödningar är allra vanligast, och uppstår oftast direkt i samband med ingreppet.

– Det brukar gå bra även vid större blödningar, men återhämtningen kan ta lite längre tid, säger Borthen.

Brukar man behöva blodtransfusion?

– Det behövs ytterst sällan, och bara vid väldigt stor blodförlust.

Ibland blir såret infekterat. Enligt Karolinska universitetssjukhuset drabbas 1–2 av hundra patienter av att såret efter ett kejsarsnitt blir infekterat.

Infektionen kan vara liten och gå över utan behandling, eller allvarligare så att såret måste öppnas och rengöras. Det sistnämnda kan innebära att ärret blir lite fulare och att återhämtningen tar längre tid. Det är dock lyckligtvis ovanligt med allvarligare infektioner.

Flera kejsarsnitt?
Finns det någon regel för hur lång tid det måste gå mellan två kejsarsnitt?

– Nej, det gör det inte. Det går bra om det går ett till två år innan ett nytt kejsarsnitt – jag har aldrig sett att det har varit några problem, säger Borthen.

Men finns det någon gräns för hur många gånger man kan göra kejsarsnitt?

– Tja, det kan vara svårt att sätta en bestämd gräns. Det sägs att Ethel Kennedy, Robert F. Kennedys fru, gjorde 11 kejsarsnitt. Jag känner själv till flera kvinnor som har gjort fem kejsarsnitt, säger Borthen.

Är det någon fara att göra så många kejsarsnitt?

– Livmodern kan ju bli ganska tunn i området där själva snittet läggs, så det kan vara bra att följa upp hur livmodern förändras under graviditeten.

Kan livmodern spricka?

– Det kan hända, men det är ytterst ovanligt. Oftast händer det i samband med en vaginal förlossning med värkar, efter ett tidigare kejsarsnitt. Då handlar det om att livmodern inte tål påfrestningen som värkarna innebär, då den är svagare där kejsarsnittet gjordes, säger Borthen.

Källor: Karolinska universitetssjukhuset, Socialstyrelsen, Haukeland universitetssjukehus, helse-bergen.no, Ingrid Borthen, PhD, specialist i obstetrik och kvinnosjukdomar.

 

Vad tyckte du om artikeln?