När ett barn föds fyller barnmorskan i en födelseanmälan och skickar den till skattekontoret. Barnets födelse registreras i folkbokföringsregistret hos Skatteverket och barnet får ett personnummer. Informationen kommer sedan till Försäkringskassan. För nyblivna föräldrar är det möjligt att vara lediga från arbetet både med stöd av föräldraledighetslagen och med föräldrapenning.
 
Rätt till ledighet
Har du barn som är yngre än ett och ett halvt år har du rätt att vara helt ledig från arbetet. Du har även rätt att vara ledig från arbetet när du tar ut föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.
 
Har du barn under åtta år eller barn som går i första klass i skolan, har du rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel.
 
Du bör anmäla till arbetsgivaren att du ska vara föräldraledig senast två månader innan om inget annat har avtalats. Rätten till föräldraledighet beskrivs i Föräldraledighetslagen.
 
Upphovsrätt: Försäkringskassan
 
Vad tyckte du om artikeln?