Det er normalt å ha litt gulsott fra 2-3 til 6-7 dag etter fødselen. Hvis gulsotten blir betydelig, vil barnet få lysbehandling for dette. Barnet ligger da i en ”lyskasse” eller får på en ”lysvest”. Dette er en ufarlig behandling som har vist seg å øke nedbrytningen av det gule fargestoffet, bilirubin.

I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å skifte blod på barnet. Det er også en trygg prosedyre, men er svært sjelden nødvendig ettersom rhesus negative mødre nå behandles med ”anti-D” etter fødselen.

Hvis barnet fortsatt er gult over to uker etter fødselen, må barnet undersøkes. Foreldre bør merke seg fargen på urin og avføring og rapportere det til legen. Avfarget (kittfarget) avføring og mørk urin skal spesielt bemerkes.

Ved langvarig gulsott må legen ta blodprøve for å få klarhet i hvilken type gulsott barnet har, og leverprøver for å få vite om barnet har en leversykdom.

De færreste barn med gulsott utover to uker har leversykdom, med for dem som har det, er det viktig å få det avklart fortest mulig.

Vad tyckte du om artikeln?