Vecka 3

Från 2 veckor och 0 dagar till 2 veckor och 6 dagar av graviditeten. Längd: 0,2 mm

Vecka 4

Från 3 veckor och 0 dagar till 3 veckor och 6 dagar av graviditeten. Längd: 0,5 mm

Vecka 5

Från 4 veckor och 0 dagar till 4 veckor och 6 dagar av graviditeten. Längd: 0,5-1 mm

Vecka 6

Från 5 veckor och 0 dagar till 5 veckor och 6 dagar av graviditeten. Längd: 1-3 mm

Vecka 7

Från 6 veckor och 0 dagar till 6 veckor och 6 dagar av graviditeten. Längd: 4-8 mm

Vecka 8

Från 7 veckor och 0 dagar till 7 veckor och 6 dagar av graviditeten. Längd: 9-14 mm

Vecka 9

Från 8 veckor och 0 dagar till 8 veckor och 6 dagar av graviditeten. Vikt: 0,5 g Längd: 15-22 mm

Vecka 10

Från 9 veckor och 0 dagar till 9 veckor och 6 dagar av graviditeten. Vikt: 1-2 g CRL: 23-32 mm

Vecka 11

Från 10 veckor och 0 dagar till 10 veckor och 6 dagar av graviditeten. Vikt: 2,5-4 g CRL: 33-41 mm

Vecka 12

Från 11 veckor och 0 dagar till 11 veckor och 6 dagar av graviditeten. Vikt: 5-10 g CRL: 41-52 mm