Sex under graviditeten

Sex under graviditeten är inte helt enkelt. Vissa tappar sexlusten medan andra bara vill ha mer. Båda parter påverkas och det är viktigt att prata om det. - Låt inte andras "normalitet" bli er, säger barnmorska Monica Moland.

Sex – är det säkert?

Behovet av kroppskontakt och fysisk och känslomässig närhet under graviditeten kan vara nästan omättligt, och sårbarheten kan bli stor. Under dessa månader är det extra viktigt att ta väl vara på er själva och samlivet. Att bli föräldrar är en stor förändring, och ni kommer båda att behöva extra omsorg och uppmärksamhet från varandra. För några förstärks samhörigheten, medan andra upplever det som en krävande tid då det sexuella samlivet går i stå. Båda varianter är lika vanliga.

Sex -är det säkert?

Behovet av kroppskontakt och fysisk och känslomässig närhet under graviditeten kan vara nästan omättligt, och sårbarheten kan bli stor. Under dessa månader är det extra viktigt att ta väl vara på er själva och samlivet. Att bli föräldrar är en stor förändring, och ni kommer båda att behöva extra omsorg och uppmärksamhet från varandra. För några förstärks samhörigheten, medan andra upplever det som en krävande tid då det sexuella samlivet går i stå. Båda varianter är lika vanliga.

”Sexlusten försvann och med den min man”

Emma försökte bli gravid i flera år. När det till slut lyckades gick hon så upp i sin graviditet att allt annat tappade betydelse. En som blev lidande av det var hennes dåvarande man Magnus.