”Folk insinuerade att jag var en godisgris”

Cirka 2, 5 procent av alla gravida kvinnor drabbas av graviditetsdiabetes. Därför kontrollerar barnmorskan blodsockervärdet flera gånger under graviditeten, på flera håll i landet görs också en sockerbelastning. Annelie Hemström fick veta att hon utvecklat diabetes när hon var gravid i vecka 30.

B- streptokocker under graviditet – risk för barnet

På första besöket hos barnmorskan får man på vissa mödravårdscentraler lämna ett urinprov. Det är för att barnmorskan ska kunna kontrollera om den gravida kvinnan har grupp-B streptokocker, GBS. De kan i sällsynta fall orsaka allvarliga infektioner hos barnet vid förlossningen. Babyvärlden ringde upp Helena Strevens, obstetriker vid Lunds universitetssjukhus, för att ställa några frågor om GBS.

En gång foglossning – alltid foglossning?

Fråga: Hej under mina två graviditeter har jag haft en hemsk foglossning! nu ska jag skaffa ett tredje barn och undrar hur stor tror du chansen är att jag får det igen? Får alltid ont i mitt bäcken på ena sidan vid mens och när jag blev gravid för ett år sedan(gjorde abort) kände jag av det redan i vecka 5, hur är det möjligt? Mvh Linda!

Blödning under graviditeten

Blödning tidigt i graviditeten behöver inte innebära detsamma som missfall. Omkring en av fyra kvinnor som fullföljer sin graviditet har haft en blödning tidigt i graviditeten.  

Varför får man missfall?

Cirka 15-20 procent av alla graviditeter slutar i missfall. Räknar man med alla tidiga missfall som kvinnan själv inte vet om kan siffran bli så hög som 50 procent. Missfallen ökar med stigande ålder hos kvinnan och antal tidigare graviditeter.

Varför får man missfall

Cirka 15-20 procent av alla graviditeter slutar i missfall. Räknar man med alla tidiga missfall som kvinnan själv inte vet om kan siffran bli så hög som 50 procent. Missfallen ökar med stigande ålder hos kvinnan och antal tidigare graviditeter.